Thứ Sáu, 27/03/2015
064.362.7935 (VT)  
Chinese Vietnamese

Xác nhận thực hiện nghĩa vụ nộp thuế (trường hợp xác nhận để doanh nghiệp bổ sung hồ sơ giải thể phá sản; trường hợp xác nhận nghĩa vụ số thuế đã nộp NSNN)

Thứ Hai, 30/05/2011 15:54
PDF. Print. Print.

Trình tự thực hiện:

- Đối với cá nhân, tổ chức:

 

+  Trường hợp xác nhận nghĩa vụ nộp thuế để DN bổ sung hồ sơ giải thể phá sản: Doanh nghiệp có công văn đề nghị xác nhận nghĩa vụ nộp thuế;

 

+ Trường hợp xác nhận nghĩa vụ số thuế đã nộp NSNN: Doanh nghiệp có công văn đề nghị xác nhận nghĩa vụ số thuế đã nộp NSNN

- Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

 

+ Cục Hải quan trong vòng 15 ngày căn cứ sổ sách kế toán thực tế tại địa phương, nếu phát hiện doanh nghiệp còn nợ thuế thì báo cáo về Tông cục để xác nhận lại cho doanh nghiệp

 

+ Tổng cục Hải quan căn cứ và hệ thống kế toán KT559 để xác nhận cho Doanh nghiệp

 

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước;

+ Qua hệ thống bưu chính;

 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Công văn đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của Doanh nghiệp.

+ Giấy nộp tiền vào NSNN

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

- Thời hạn giải quyết: Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu không quy định thời hạn.

 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Hải quan

 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận

 

- Lệ phí (nếu có): Không.

 

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): Không

 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007;

 

+ Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

 

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo Corp.