Chủ Nhật, 26/04/2015
064.362.7935 (VT)  
Chinese Vietnamese

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam thấp nhất thế giới

Chủ Nhật, 26/04/2015 00:00
PDF. Print. Print.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục xuống thấp nhất, trong số các nuớc nhập khẩu chính trên thế giới.

Posted By hoai read more

Thương lái ép giá xuất khẩu xi măng

Thứ Năm, 23/04/2015 00:11
PDF. Print. Print.

Doanh nghiệp xi măng phân tán nhỏ lẻ nên phải bán hàng qua khâu trung gian, dẫn tới giá xuất khẩu bị thương lái ép xuống rất thấp…

Posted By hoai read more

Giá cao su xuất khẩu từ 18-24/3/2015 (tiếp theo)

Thứ Tư, 15/04/2015 17:52
PDF. Print. Print.

Giá cao su xuất khẩu từ 18-24/3/2015 (tiếp theo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted By hong read more

Giá cao su xuất khẩu từ 18-24/3/2015

Thứ Tư, 15/04/2015 17:48
PDF. Print. Print.

Giá cao su xuất khẩu từ 18-24/3/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted By hong read more

Giá cà phê xuất khẩu từ 18-24/3/2015 (tiếp theo)

Thứ Tư, 15/04/2015 17:45
PDF. Print. Print.

Giá cà phê xuất khẩu từ 18-24/3/2015 (tiếp theo)

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted By hong read more

Giá chè xuất khẩu từ 18-24/3/2015

Thứ Tư, 15/04/2015 17:41
PDF. Print. Print.

Giá chè xuất khẩu từ 18-24/3/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted By hong read more

Giá cà phê xuất khẩu từ 18-24/3/2015

Thứ Tư, 15/04/2015 17:37
PDF. Print. Print.

Giá cà phê xuất khẩu từ 18-24/3/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted By hong read more

Giá chè xuất khẩu từ 18-24/3/2015 (tiếp theo)

Thứ Tư, 15/04/2015 17:32
PDF. Print. Print.

Giá chè xuất khẩu từ 18-24/3/2015 (tiếp theo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted By hong read more

Giá xuất khẩu sản phẩm gỗ tháng 3/2015

Thứ Tư, 15/04/2015 17:23
PDF. Print. Print.

Giá xuất khẩu sản phẩm gỗ tháng 3/2015

 

(Giá chỉ mang tính chất tham khảo)

 

 

 

 

 

 

Posted By hong read more

Giá nhập khẩu gỗ nguyên liệu tháng 3/2015

Thứ Tư, 15/04/2015 17:18
PDF. Print. Print.

Giá nhập khẩu gỗ nguyên liệu tháng 3/2015

 

(giá chỉ mang tính chất tham khảo)

 

 

 

 

 

 

Posted By hong read more

Giá nhập khẩu hóa chất phân bón tháng 3/2015

Thứ Tư, 15/04/2015 17:13
PDF. Print. Print.

Giá nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu tháng 3/2015

 

(Giá chỉ mang tính chất tham khảo)

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted By hong read more

Giá cà phê xuất khẩu 11-17/3/2015

Thứ Tư, 08/04/2015 19:17
PDF. Print. Print.

Giá cà phê xuất khẩu 11-17/3/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted By hong read more

Giá cao su xuất khẩu 11-17/3/2015

Thứ Tư, 08/04/2015 19:12
PDF. Print. Print.

Giá cao su xuất khẩu 11-17/3/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted By hong read more

Giá cà phê xuất khẩu 11-17/3/2015 (tiếp theo)

Thứ Tư, 08/04/2015 19:07
PDF. Print. Print.

Giá cà phê xuất khẩu 11-17/3/2015 (tiếp theo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted By hong read more

Giá cao su xuất khẩu 11-17/3/2015 (tiếp theo)

Thứ Tư, 08/04/2015 00:49
PDF. Print. Print.

Giá cao su xuất khẩu 11-17/3/2015 (tiếp theo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted By hong read more

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo Corp.