Thứ Ba, 23/10/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Trao đổi thương mại Việt Nam-Pakistan 8 tháng năm 2015

Thứ Ba, 29/09/2015 01:15
PDF. Print. Print.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Pakistan 8 tháng năm 2015 đạt 367,7 triệu USD, tăng 45,2% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó xuất khẩu đạt 268,5 triệu USD, tăng 58,4% và nhập khẩu đạt 98,9 triệu USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước.

 

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu sang Pakistan 8 tháng năm 2015

 

Đơn vị: triệu USD 

 

Mặt hàng

8 tháng/2015

8 tháng /2014

Tăng trưởng (%)

Chè

50,8

46,8

8,5

Hạt tiêu

13,8

33,5

-58

Thủy sản

9,6

8,6

11,6

Cao su

5,4

7,1

-23,9

Xơ, sợi dệt các loại

16,8

17,5

-4

Hạt điều

1,8

1,4

28,5

Sắt thép các loại

2,8

3,2

-12,5

Hàng hóa khác

167,5

51,4

225,8

TỔNG

268,5

169,5

58,4

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

 

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam 8 tháng năm 2015 sang Pakistan tăng mạnh về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Trong cơ cấu xuất khẩu sang Pakistan, kim ngạch một số mặt hàng nông sản chủ lực như hạt chè, điều các loại đều tăng lần lượt là 8,5%, 28,5%. Nhóm hàng chủ lực khác có mức tăng trưởng về giá trị xuất khẩu là thủy sản (11,6%).

 

Về nhập khẩu của Việt Nam từ Pakistan, kim ngạch 8 tháng năm 2015 tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2014. Mức tăng này chủ yếu do doanh nghiệp Việt Nam tăng nhập khẩu các mặt hàng phục vụ cho ngành sản xuất dệt may, da giầy như xơ, sợi dệt các loại (+51,5%), vải các loại (+25,3%)…

Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu từ Pakistan 8 tháng năm 2015

 

Đơn vị: triệu USD

 

Mặt hàng

8 tháng/ 2015

8 tháng/ 2014

Tăng trưởng (%)

Bông

6

12,4

-51,6

Dược phẩm

16,1

15,2

5,9

Xơ, sợi dệt các loại

10

6,6

51,5

Vải các loại

26,7

21,3

25,3

Nguyên phụ liệu dệt may, da giầy

16,7

16,1

3,7

Hàng hóa khác

23,4

11,9

96,6

TỔNG

98,9

83,5

18,4

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

 

Tính chung, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Pakistan 8 tháng năm 2015 đã tăng 45,2% so với cùng kỳ năm trước.

 

 Nguyễn Minh Phương

Nguồn: VietnamExport

Thương Mại: 
Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.