Thứ Ba, 23/10/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

International Franchise Holding (labuan) Ltd

Thứ Sáu, 09/09/2011 18:59
PDF. Print. Print.

Tên công ty: Malaysia

 

Quốc tịnh: NQV-000051

 

Mã số đăng ký: 27/01/2010

 

Ngày cấp: 27/01/2010

 

Lĩnh vực nhượng quyền: Hệ thống kinh doanh các cửa hiệu bán Pizza và các đồ ăn uống có liên quan gắn với nhãn hiệu "the Pizza Company Flavoured to Excited"

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.