Thứ Ba, 23/10/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Mẫu Hợp Đồng Xây Dựng

# Tiêu đề Số truy cập
1 Quyết định số 731/2008/QĐ-BKH ngày 10/6/2008 của Bộ KH&ĐT v/v Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp 2,131
2 Văn bản số 1066/KTXD ngày 05/6/2008_Bộ Xây dựng v/v Công bố mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 1,691
3 Văn bản số 99/BXD-KTTC ngày 17/01/2008 v/v Công bố mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án (PMC) 2,802
4 Quyết định số 1591/2007/QĐ-BKH ngày 24/12/2007 của Bộ KH&ĐT v/v Ban hành mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp 1,135
5 Quyết định số 1583/2007/QĐ-BKH ngày 24/12/2007 của Bộ KH&ĐT v/v Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn 924
6 Văn bản số 2508/BXD-VP ngày 26/11/2007 của Bộ Xây dựng v/v Công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình 1,330
7 Văn bản số 2507/BXD-VP ngày 26/11/2007 của Bộ Xây dựng v/v Công bố mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng công trình 1,107
8 Quyết định số 1102/2007/QĐ-BKH ngày 18/9/2007 của Bộ KH&ĐT v/v Ban hành Mẫu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp 1,198
9 Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH ngày 22/5/2007 của Bộ KH&ĐT v/v Ban hành Mãu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa 1,552
10 Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH&ĐT v/v ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam 1,132
Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.