Chủ Nhật, 17/02/2019
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Xuất Nhập Khẩu 2013

# Tiêu đề Số truy cập
1 Xuất khẩu hàng hóa tháng 7/2013 2,947
2 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/06/2013 đến hết ngày 15/06/2013 20
3 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2013 đến hết ngày 30/06/2013 2,419
4 Nhập khẩu hàng hóa tháng 7/2013 2,555
5 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2013 đến hết ngày 31/07/2013 2,440
6 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2013 đến hết ngày 31/07/2013 2,335
7 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 15/07/2013 2,290
8 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 15/07/2013 2,108
9 Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 6/2013 2,483
10 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 6/2013 2,216
11 Xuất khẩu hàng hóa tháng 06/2013 2,494
12 Nhập khẩu hàng hóa tháng 06/2013 2,485
13 Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 7/2013 2,471
14 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2013 đến hết ngày 30/06/2013 2,078
15 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 7/2013 2,597
16 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/06/2013 đến hết ngày 15/06/2013 2,168
17 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2013 đến hết ngày 31/01/2013 2,023
18 Xuất khẩu hàng hóa tháng 01/2013 2,199
19 Nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2013 2,323
20 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2013 đến hết ngày 31/01/2013 2,281

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.