Thứ Tư, 19/06/2019
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Xuất Nhập Khẩu 2013

# Tiêu đề Số truy cập
1 Xuất khẩu hàng hóa tháng 7/2013 2,969
2 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/06/2013 đến hết ngày 15/06/2013 20
3 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2013 đến hết ngày 30/06/2013 2,440
4 Nhập khẩu hàng hóa tháng 7/2013 2,571
5 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2013 đến hết ngày 31/07/2013 2,458
6 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2013 đến hết ngày 31/07/2013 2,357
7 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 15/07/2013 2,304
8 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 15/07/2013 2,132
9 Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 6/2013 2,498
10 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 6/2013 2,236
11 Xuất khẩu hàng hóa tháng 06/2013 2,512
12 Nhập khẩu hàng hóa tháng 06/2013 2,504
13 Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 7/2013 2,490
14 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2013 đến hết ngày 30/06/2013 2,092
15 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 7/2013 2,625
16 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/06/2013 đến hết ngày 15/06/2013 2,183
17 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2013 đến hết ngày 31/01/2013 2,040
18 Xuất khẩu hàng hóa tháng 01/2013 2,217
19 Nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2013 2,332
20 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2013 đến hết ngày 31/01/2013 2,302

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.