Thứ Hai, 17/12/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Xuất Nhập Khẩu 2013

# Tiêu đề Số truy cập
1 Xuất khẩu hàng hóa tháng 7/2013 2,919
2 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/06/2013 đến hết ngày 15/06/2013 20
3 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2013 đến hết ngày 30/06/2013 2,392
4 Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 6/2013 2,443
5 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 6/2013 2,179
6 Xuất khẩu hàng hóa tháng 06/2013 2,465
7 Nhập khẩu hàng hóa tháng 06/2013 2,451
8 Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 7/2013 2,443
9 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2013 đến hết ngày 30/06/2013 2,046
10 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 7/2013 2,565
11 Nhập khẩu hàng hóa tháng 7/2013 2,526
12 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2013 đến hết ngày 31/07/2013 2,409
13 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2013 đến hết ngày 31/07/2013 2,305
14 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 15/07/2013 2,264
15 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 15/07/2013 2,072
16 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/06/2013 đến hết ngày 15/06/2013 2,134
17 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2013 đến hết ngày 31/01/2013 1,997
18 Xuất khẩu hàng hóa tháng 01/2013 2,169
19 Nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2013 2,291
20 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2013 đến hết ngày 31/01/2013 2,249

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.