Chủ Nhật, 17/02/2019
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Xuất Nhập Khẩu 2012

# Tiêu đề Số truy cập
1 Xuất khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2012 3,207
2 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2012 3,078
3 Xuất khẩu hàng hóa tháng 12/2012 3,004
4 Nhập khẩu hàng hóa tháng 12/2012 3,007
5 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 15/12/2012 đến hết ngày 31/12/2012 2,591
6 Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 15/12/2012 đến hết ngày 31/12/2012 2,736
7 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2012 đến hết ngày 15/12/2012 2,536
8 Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2012 đến hết ngày 15/12/2012 2,873
9 Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2012 đến hết ngày 15/12/2012 2,873
10 Xuất khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2012 2,773
11 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2012 2,556
12 Xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2012 2,400
13 Nhập khẩu hàng hóa tháng 11/2012 2,535
14 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 16/11/2012 đến hết ngày 30/11/2012 2,372
15 Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 16/11/2012 đến hết ngày 30/11/2012 2,488
16 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/11/2012 đến hết ngày 15/11/2012 2,352
17 Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/11/2012 đến hết ngày 15/11/2012 2,549
18 Xuất khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2012 2,370
19 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2012 2,629
20 Xuất khẩu hàng hóa tháng 10/2012 2,552

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.