Thứ Bảy, 22/09/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Xuất Nhập Khẩu 2012

# Tiêu đề Số truy cập
1 Xuất khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2012 3,151
2 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2012 3,006
3 Xuất khẩu hàng hóa tháng 12/2012 2,928
4 Nhập khẩu hàng hóa tháng 12/2012 2,917
5 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 15/12/2012 đến hết ngày 31/12/2012 2,506
6 Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 15/12/2012 đến hết ngày 31/12/2012 2,657
7 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2012 đến hết ngày 15/12/2012 2,485
8 Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2012 đến hết ngày 15/12/2012 2,802
9 Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2012 đến hết ngày 15/12/2012 2,802
10 Xuất khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2012 2,672
11 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2012 2,496
12 Xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2012 2,344
13 Nhập khẩu hàng hóa tháng 11/2012 2,469
14 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 16/11/2012 đến hết ngày 30/11/2012 2,298
15 Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 16/11/2012 đến hết ngày 30/11/2012 2,406
16 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/11/2012 đến hết ngày 15/11/2012 2,302
17 Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/11/2012 đến hết ngày 15/11/2012 2,484
18 Xuất khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2012 2,317
19 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2012 2,534
20 Xuất khẩu hàng hóa tháng 10/2012 2,482

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.