Thứ Hai, 24/09/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Xuất Nhập Khẩu 2011

# Tiêu đề Số truy cập
1 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2012 đến hết ngày 15/12/2012 3,116
2 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2012 đến hết ngày 15/12/2012 3,116
3 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2011 3,283
4 Xuất khẩu đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2011 3,226
5 Xuất khẩu đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2011 3,226
6 Nhập khẩu hàng hóa tháng 12/2011 3,167
7 Xuất khẩu hàng hóa tháng 12/2011 3,262
8 Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2011 đến hết ngày 15/12/2011 2,884
9 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2011 đến hết ngày 15/12/2011 2,944
10 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2011 2,782
11 Xuất khẩu đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2011 2,507
12 Nhập khẩu hàng hóa tháng 11/2011 2,869
13 Xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2011 2,625
14 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/11/2011 đến hết ngày 30/11/2011 2,600
15 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/11/2011 đến hết ngày 30/11/2011 2,568
16 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/11/2011 đến hết ngày 15/11/2011 2,746
17 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/11/2011 đến hết ngày 15/11/2011 2,670
18 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2011 2,663
19 Xuất khẩu hàng hóa đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2011 2,398
20 Nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2011 2,585

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.