Thứ Hai, 22/10/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Xuất Nhập Khẩu 2011

# Tiêu đề Số truy cập
1 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2012 đến hết ngày 15/12/2012 3,131
2 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2012 đến hết ngày 15/12/2012 3,131
3 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2011 3,298
4 Xuất khẩu đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2011 3,237
5 Xuất khẩu đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2011 3,237
6 Nhập khẩu hàng hóa tháng 12/2011 3,204
7 Xuất khẩu hàng hóa tháng 12/2011 3,273
8 Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2011 đến hết ngày 15/12/2011 2,911
9 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2011 đến hết ngày 15/12/2011 2,959
10 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2011 2,796
11 Xuất khẩu đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2011 2,522
12 Nhập khẩu hàng hóa tháng 11/2011 2,882
13 Xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2011 2,635
14 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/11/2011 đến hết ngày 30/11/2011 2,630
15 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/11/2011 đến hết ngày 30/11/2011 2,585
16 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/11/2011 đến hết ngày 15/11/2011 2,755
17 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/11/2011 đến hết ngày 15/11/2011 2,679
18 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2011 2,674
19 Xuất khẩu hàng hóa đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2011 2,405
20 Nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2011 2,596

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.