Thứ Tư, 18/07/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Xuất Nhập Khẩu 2011

# Tiêu đề Số truy cập
1 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2012 đến hết ngày 15/12/2012 3,086
2 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2012 đến hết ngày 15/12/2012 3,086
3 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2011 3,256
4 Xuất khẩu đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2011 3,194
5 Xuất khẩu đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2011 3,194
6 Nhập khẩu hàng hóa tháng 12/2011 3,131
7 Xuất khẩu hàng hóa tháng 12/2011 3,226
8 Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2011 đến hết ngày 15/12/2011 2,846
9 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2011 đến hết ngày 15/12/2011 2,913
10 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2011 2,751
11 Xuất khẩu đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2011 2,478
12 Nhập khẩu hàng hóa tháng 11/2011 2,833
13 Xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2011 2,585
14 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/11/2011 đến hết ngày 30/11/2011 2,557
15 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/11/2011 đến hết ngày 30/11/2011 2,533
16 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/11/2011 đến hết ngày 15/11/2011 2,714
17 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/11/2011 đến hết ngày 15/11/2011 2,635
18 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2011 2,625
19 Xuất khẩu hàng hóa đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2011 2,362
20 Nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2011 2,548

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.