Chủ Nhật, 15/09/2019
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Xuất Nhập Khẩu 2011

# Tiêu đề Số truy cập
1 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2012 đến hết ngày 15/12/2012 3,195
2 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2012 đến hết ngày 15/12/2012 3,195
3 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2011 3,372
4 Xuất khẩu đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2011 3,301
5 Xuất khẩu đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2011 3,301
6 Nhập khẩu hàng hóa tháng 12/2011 3,271
7 Xuất khẩu hàng hóa tháng 12/2011 3,370
8 Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2011 đến hết ngày 15/12/2011 2,978
9 Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2011 đến hết ngày 15/12/2011 3,020
10 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2011 2,868
11 Xuất khẩu đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2011 2,602
12 Nhập khẩu hàng hóa tháng 11/2011 2,977
13 Xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2011 2,707
14 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/11/2011 đến hết ngày 30/11/2011 2,717
15 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/11/2011 đến hết ngày 30/11/2011 2,640
16 Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/11/2011 đến hết ngày 15/11/2011 2,811
17 Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/11/2011 đến hết ngày 15/11/2011 2,755
18 Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2011 2,740
19 Xuất khẩu hàng hóa đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2011 2,478
20 Nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2011 2,676

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.