Thứ Hai, 20/08/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Số Liệu Xuất Nhập Khẩu

Số liệu đầu tư nước ngoài 11 tháng 2012

Thứ Năm, 03/01/2013 02:15
PDF. Print. Print.

Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2012 cả nước có 980 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký 7,25 tỷ USD, bằng 60,4% so với cùng kỳ năm 2011.

 

Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 11 tháng năm 2012 như sau:
 

 

1. Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Trong 11 tháng đầu năm 2012, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 10 tỷ USD, bằng 99,5 % so với cùng kỳ năm 2011.

 

Tình hình xuất, nhập khẩu:

 

Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu khí) trong 11 tháng đầu năm 2012 dự kiến đạt 65,61 tỷ USD, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm 2011 và chiếm 63,09% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu của khu vực ĐTNN tính đến tháng 11 năm 2012 đạt 54,96 tỷ USD, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2011 và chiếm 52,85% tổng kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong 11 tháng năm 2012, khu vực ĐTNN xuất siêu 10,65 tỷ USD.

 

2. Tình hình cấp GCNĐT:

 

Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2012 cả nước có 980 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký 7,25 tỷ USD, bằng 60,4% so với cùng kỳ năm 2011.

 

Đến 20 tháng 11 năm 2012, có 406 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 4,92 tỷ USD, tăng 41,3% so với cùng kỳ năm 2011.

 

Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 11 tháng đầu năm 2012, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 12,18 tỷ USD, bằng 78,6% so với cùng kỳ 2011.

 

Theo lĩnh vực đầu tư:

 

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 431 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 8,5 tỷ USD, chiếm 69,8% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 11 tháng. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với 9 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 1,84 tỷ USD, chiếm 15,1%. Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn bán lẻ, sửa chữa, với 169 dự án đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 465,6 triệu USD, chiếm 3,8%. Tiếp theo là lĩnh vực thông tin và truyền thông với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 403,4 triệu USD.

 

Theo đối tác đầu tư:

 

Tính từ đầu năm 2012 đến nay, đã có 56 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm 5,05 tỷ USD, chiếm 41,5% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam trong 11 tháng năm 2012; Singapore đứng vị trí thứ 2 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,55 tỷ USD, chiếm 12,8% tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,086 triệu USD, chiếm 8,9% tổng vốn đầu tư; Tiếp theo là Samoa đứng ở vị trí thứ 4 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm khoảng 899,8 triệu USD, chiếm7,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. BritishVirginIslands đứng thứ 5 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 727,6 triệu USD, chiếm 6% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

 

Theo địa bàn đầu tư:

 

Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với 2,28 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm chiếm 18,8% tổng vốn đầu tư. TP Hồ Chí Minh đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,14 tỷ USD, chiếm 9,4%. Đồng Nai đứng thứ 3 với 1,115 tỷ USD vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm. Tiếp theo là Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội với quy mô vốn đăng ký lần lượt là 1,108 tỷ USD; 1,092 tỷ USD và 1,024 tỷ USD.

 

Xét theo vùng thì vùng Đông Nam Bộ là vùng thu hút được nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 5,2 tỷ USD, chiếm 42,7% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước. Đứng thứ 2 là vùng Đồng bằng sông Hồng với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 4,38 tỷ USD, chiếm 36% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tây Nguyên là vùng thu hút được ít vốn FDI nhất, trong 11 tháng chỉ chiếm 0,8% tổng vốn đầu tư của cả nước.

 

Một số dự án lớn: được cấp phép trong 11 tháng đầu năm 2012 là: dự án khu đô thị Tokyu Bình Dương do nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư tại Bình Dương với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,2 tỷ USD; dự án tăng vốn mở rộng sản xuất thêm 870 triệu USD của Công ty TNHH Wintek Việt Nam tại Bắc Giang và dự án của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tại Khu công nghiệp Bắc Ninh với số vốn là 830 triệu USD; dự án Cty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone VN tại Hải Phòng với tổng vốn đầu tư 574,8 triệu USD; dự án Công ty sản xuất toàn cầu LIXIL Việt Nam tại Đồng Nai với tổng vốn đầu tư 441 triệu USD;

 

Download Số liệu đầu tư nước ngoài 11 tháng 2012

 

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2012

Thứ Sáu, 28/12/2012 04:35
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 12 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước khu vực thành thị tháng 12 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng cả nước khu vực nông thôn tháng 12 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ các vùng kinh tế tháng 12 năm 2012 (Tháng trước =100)

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ một số địa phương tháng 12 năm 2012 (Tháng trước = 100)

 

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2012

Thứ Sáu, 28/12/2012 04:31
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 11 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước khu vực thành thị tháng 11 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng cả nước khu vực nông thôn tháng 11 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ các vùng kinh tế tháng 11 năm 2012 (Tháng trước =100)

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ một số địa phương tháng 11 năm 2012 (Tháng trước =100)

 

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2012

Thứ Ba, 30/10/2012 09:18
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 10 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước khu vực thành thị tháng 10 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng cả nước khu vực nông thôn tháng 10 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ các vùng kinh tế tháng 10 năm 2012 (Tháng trước =100)

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ một số địa phương tháng 10 năm 2012 (Tháng trước =100)

 

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2012

Thứ Ba, 30/10/2012 09:18
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 10 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước khu vực thành thị tháng 10 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng cả nước khu vực nông thôn tháng 10 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ các vùng kinh tế tháng 10 năm 2012 (Tháng trước =100)

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ một số địa phương tháng 10 năm 2012 (Tháng trước =100)

 

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2012

Thứ Ba, 30/10/2012 09:05
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 9 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước khu vực thành thị tháng 9 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng cả nước khu vực nông thôn tháng 9 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ các vùng kinh tế tháng 9 năm 2012 (Tháng trước =100)

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ một số địa phương tháng 9 năm 2012 (Tháng trước =100)

 

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2012

Thứ Ba, 30/10/2012 09:05
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 9 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước khu vực thành thị tháng 9 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng cả nước khu vực nông thôn tháng 9 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ các vùng kinh tế tháng 9 năm 2012 (Tháng trước =100)

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ một số địa phương tháng 9 năm 2012 (Tháng trước =100)

 

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2012

Thứ Hai, 29/10/2012 09:55
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 8 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước khu vực thành thị tháng 8 năm 2

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng cả nước khu vực nông thôn tháng 8 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ các vùng kinh tế tháng 8 năm 2012 (Tháng trước = 100)

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ một số địa phương tháng 8 năm 2012 (Tháng trước =100)

 

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2012

Thứ Hai, 29/10/2012 09:55
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 8 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước khu vực thành thị tháng 8 năm 2

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng cả nước khu vực nông thôn tháng 8 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ các vùng kinh tế tháng 8 năm 2012 (Tháng trước = 100)

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ một số địa phương tháng 8 năm 2012 (Tháng trước =100)

 

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2012

Thứ Hai, 29/10/2012 09:45
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 7 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước khu vực thành thị tháng 7 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng cả nước khu vực nông thôn tháng 7 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ các vùng kinh tế tháng 7 năm 2012 (Tháng trước = 100)

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ một số địa phương tháng 7 năm 2012 (Tháng trước = 100)

 

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2012

Thứ Hai, 29/10/2012 09:32
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 6 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước khu vực thành thị tháng 6 năm 2

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng cả nước khu vực nông thôn tháng 6 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ các vùng kinh tế tháng 6 năm 2012 (Tháng trước =100)

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ một số địa phương tháng 6 năm 2012 (Tháng trước =100)

 

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2012

Thứ Hai, 29/10/2012 09:13
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 5 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước khu vực thành thị tháng 5 năm 2012

Download Chỉ số giá tiêu dùng cả nước khu vực nông thôn tháng 5 năm 2012
Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ các vùng kinh tế tháng 5 năm 2012 (Tháng trước = 100)
Download  Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ một số địa phương tháng 5 năm 2012 (Tháng trước = 100)

 

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2012

Thứ Hai, 29/10/2012 09:06
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 4 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước khu vực thành thị tháng 4 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng cả nước khu vực nông thôn tháng 4 năm 2012

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ các vùng kinh tế tháng 4 năm 2012 (Tháng trước = 100)

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ một số địa phương tháng 4 năm 2012 (Tháng trước = 100)

 

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê

Posted By ha read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 10 tháng 2012

Thứ Hai, 29/10/2012 08:53
PDF. Print. Print.

Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 10 tháng đầu năm 2012, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 10,49 tỷ USD, bằng 75,3% so với cùng kỳ 2011.

 

Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 10 tháng năm 2012 như sau:

 

1. Tình hình hoạt động:


Vốn thực hiện:

 

Trong 10 tháng đầu năm 2012, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 9 tỷ USD, bằng 98,9 % so với cùng kỳ năm 2011.

 

Tình hình xuất, nhập khẩu:

 

Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu khí) trong 10 tháng đầu năm 2012 dự kiến đạt 58,55 tỷ USD, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2011 và chiếm 62,65% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu của khu vực ĐTNN tính đến tháng 10 năm 2012 đạt 49,18 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2011 và chiếm 52,43% tổng kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong 10 tháng năm 2012, khu vực ĐTNN xuất siêu 9,36 tỷ USD.

 

2. Tình hình cấp GCNĐT:

 

Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2012 cả nước có 881 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký 6,68 tỷ USD, bằng 63,3% so với cùng kỳ năm 2011.

 

Đến 20 tháng 10 năm 2012, có 359 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 3,8 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2011.

 

Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 10 tháng đầu năm 2012, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 10,49 tỷ USD, bằng 75,3% so với cùng kỳ 2011.

 

Theo lĩnh vực đầu tư:

 

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 374 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 6,9 tỷ USD, chiếm 66,2% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 10 tháng. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với 8 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 1,84 tỷ USD, chiếm 17,6%. Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn bán lẻ, sửa chữa, với 156 dự án đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 455,8 triệu USD, chiếm 4,3%. Tiếp theo là lĩnh vực thông tin và truyền thông với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 402,3 triệu USD.

 

Theo đối tác đầu tư:

 

Tính từ đầu năm 2012 đến nay, đã có 52 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm 4,92 tỷ USD, chiếm 46,9% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam trong 10 tháng năm 2012; Hàn Quốc đứng vị trí thứ 2 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 936,7 triệu USD, chiếm 8,9% tổng vốn đầu tư; Samoa đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 899,8 triệu USD, chiếm 8,6% tổng vốn đầu tư; Tiếp theo là Singapore đứng ở vị trí thứ 4 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm khoảng 675,4 triệu USD, chiếm 6,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. BritishVirginIslands đứng thứ 5 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 623,38 triệu USD, chiếm 5,9% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

 

Theo địa bàn đầu tư:

 

Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với 2,17 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm chiếm 20,7% tổng vốn đầu tư. TP Hồ Chí Minh đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,12 tỷ USD, chiếm 10,8%. Hải Phòng đứng thứ 3 với 1,08 tỷ USD vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm. Tiếp theo là Đồng Nai, Hà Nội, Bắc Giang với quy mô vốn đăng ký lần lượt là 1,06 tỷ USD; 984,6 triệu USD và 925 triệu USD.

 

Xét theo vùng thì vùng Đông Nam Bộ là vùng thu hút được nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt trên 4,87 tỷ USD, chiếm 46,5% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước. Đứng thứ 2 là vùng Đồng bằng sông Hồng với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 3,3 tỷ USD, chiếm 31,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tây Nguyên là vùng thu hút được ít vốn FDI nhất, trong 10 tháng chỉ chiếm 0,6% tổng vốn đầu tư của cả nước.

 

Một số dự án lớn được cấp phép trong 10 tháng đầu năm 2012 là: dự án khu đô thị Tokyu Bình Dương do nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư tại Bình Dương với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,2 tỷ USD; dự án tăng vốn mở rộng sản xuất thêm 870 triệu USD của Công ty TNHH Wintek Việt Nam tại Bắc Giang; dự án Cty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone VN tại Hải Phòng với tổng vốn đầu tư 574,8 triệu USD; dự án Công ty sản xuất toàn cầu LIXIL Việt Nam tại Đồng Nai với tổng vốn đầu tư 441 triệu USD;

 

Download Số liệu đầu tư nước ngoài 10 tháng 2012

 

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài

Posted By ha read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 9 tháng 2012

Thứ Hai, 29/10/2012 08:50
PDF. Print. Print.

Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 9 tháng đầu năm 2012, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 9,52 tỷ USD, bằng 72,1% so với cùng kỳ 2011.

 

Vốn thực hiện:

 

Trong 9 tháng đầu năm 2012, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 8,1 tỷ USD, bằng 98,8 % so với cùng kỳ năm 2011.

 

Tình hình xuất, nhập khẩu:

 

Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu khí) trong 9 tháng đầu năm 2012 dự kiến đạt 52,48 tỷ USD, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2011 và chiếm 62,64% kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu của khu vực ĐTNN tính đến tháng 9 năm 2012 đạt 43,86 tỷ USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2011 và chiếm 52,37% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung 9 tháng, khu vực ĐTNN xuất siêu 8,6 tỷ USD.

 

Tình hình cấp GCNĐT:

 

Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2012 cả nước có 775 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký 6,1 tỷ USD, bằng 82,6% so với cùng kỳ năm 2011.

 

Đến 20 tháng 9 năm 2012, có 314 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 3,41 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2011.

 

Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 9 tháng đầu năm 2012, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 9,52 tỷ USD, bằng 72,1% so với cùng kỳ 2011.

 

Theo lĩnh vực đầu tư:

 

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 381 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 6,24 tỷ USD, chiếm 65,5% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 9 tháng. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với 8 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 1,8 tỷ USD, chiếm 19%. Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn bán lẻ, sửa chữa, với 139 dự án đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 406,2 triệu USD, chiếm 4,3%. Tiếp theo là lĩnh vực thông tin và truyền thông với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 402,3 triệu USD.

 

Theo đối tác đầu tư:

 

Tính từ đầu năm 2012 đến nay, đã có 52 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm 4,68 tỷ USD, chiếm 49,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Samoa đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 889,8 triệu USD, chiếm 9,3 % tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 711,2 triệu USD, chiếm 7,5% tổng vốn đầu tư; Tiếp theo là BritishVirginIslands đứng ở vị trí thứ 4 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm khoảng 611,2 triệu USD, chiếm 6,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Singapore đứng thứ 5 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 588,4 triệu USD, chiếm 6,2% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

 

Theo địa bàn đầu tư:

 

Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với 2,16 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm chiếm 22,7% tổng vốn đầu tư. Hải Phòng đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,08 tỷ USD, chiếm 11,3%. Đồng Nai đứng thứ 3 với 991,6 triệu USD vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm. Tiếp theo là TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Giang với quy mô vốn đăng ký lần lượt là 996 triệu USD; 954 triệu USD và 921 triệu USD.

 

Quy mô đầu tư

 

Phần lớn các dự án đầu tư nước ngoài trong 9 tháng đầu năm 2012 có quy mô vừa và nhỏ. Trong số 775 dự án được cấp mới trong 9 tháng đầu năm chỉ có 1 dự án có vốn đầu tư trên 1 tỷ USD trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; có 64 dự án có quy mô từ 10 triệu USD trở lên (chiếm 8,5% số dự án) với tổng vốn đầu tư 5,29 tỷ USD. Phần lớn các dự án này tập trung trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và kinh doanh bất động sản. Có khá nhiều các dự án nhỏ và siêu nhỏ trong 9 tháng năm 2012 với 145 dự án có quy mô vốn nhỏ hơn hoặc bằng 100.000 USD (chiếm 18,7% tổng số dự án). Các dự án này chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn, kinh doanh thương mại và sx phần mềm.

 

Một số dự án lớn được cấp phép trong 9 tháng đầu năm 2012 là: dự án khu đô thị Tokyu Bình Dương do nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư tại Bình Dương với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,2 tỷ USD; dự án tăng vốn mở rộng sản xuất thêm 870 triệu USD của Công ty TNHH Wintek Việt Nam tại Bắc Giang; dự án Cty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone VN tại Hải Phòng với tổng vốn đầu tư 574,8 triệu USD; dự án Công ty sản xuất toàn cầu LIXIL Việt Nam tại Đồng Nai với tổng vốn đầu tư 441 triệu USD; dự án Công Ty Cổ phần Viễn thông Việt - Nga, liên doanh Alltech Telecom Ltd( Altech) với Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam(VNPT) và Cty TNHH cung cấp Giải pháp Dịch vụ giá trị gia tăng của nhà đầu tư Síp với tổng vốn đầu tư 375 triệu USD triệu USD.

 

Download Số liệu đầu tư nước ngoài 9 tháng 2012

 

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài

Posted By ha read more

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.