Thứ Ba, 01/12/2015
064.362.7935 (VT)  
Chinese Vietnamese

Số Liệu Xuất Nhập Khẩu

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 09/2015

Thứ Hai, 05/10/2015 10:04
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 9 năm 2015

 

Posted By ha read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 9 tháng năm 2015

Thứ Sáu, 02/10/2015 15:42
PDF. Print. Print.

Tính chung trong 9 tháng năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 17,15 tỷ USD, tăng 53,4% so với cùng kỳ năm 2014.

 

1.Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Posted By hoai read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 08/2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 15:27
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 8 năm 2015

 

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 07/2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 15:21
PDF. Print. Print.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 07/2015

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 06/2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 15:12
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 6 năm 2015

 

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 05/2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 15:06
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 5 năm 2015

 

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 04/2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 15:01
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 4 năm 2015

 

Posted By ha read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 8 tháng năm 2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 04:09
PDF. Print. Print.

Tính chung trong 8 tháng năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 13,33 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2014.

 

1.Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Posted By hoai read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 7 tháng năm 2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 04:07
PDF. Print. Print.

Tính chung trong 7 tháng năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 8,8 tỷ USD, bằng 92,4% so với cùng kỳ năm 2014.

 

1.Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Posted By hoai read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 6 tháng năm 2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 04:05
PDF. Print. Print.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 5,49 tỷ USD, bằng 80,2% so với cùng kỳ năm 2014.

 

1.Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Posted By hoai read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 5 tháng năm 2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 04:02
PDF. Print. Print.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 4,29 tỷ USD, bằng 78% so với cùng kỳ năm 2014.

 

1.Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Posted By hoai read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 4 tháng năm 2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 04:00
PDF. Print. Print.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 3,722 tỷ USD, bằng 76,7% so với cùng kỳ năm 2014.

 

1.Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Posted By hoai read more

Số liệu đầu tư nước ngoài Quý I năm 2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 03:57
PDF. Print. Print.

Tính chung trong Quý I năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,837 tỷ USD

 

1.Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Posted By hoai read more

Số liệu Đầu tư nước ngoài 2 tháng năm 2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 03:53
PDF. Print. Print.

Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,192 tỷ USD, bằng 77,5% so với cùng kỳ năm 2014.

 

1. Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Posted By hoai read more

Số liệu Đầu tư nước ngoài tháng 1 năm 2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 03:50
PDF. Print. Print.

Tính chung trong tháng 1 năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 663,44 triệu USD, tăng 67,1% so với cùng kỳ năm 2014.

 

1. Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Posted By hoai read more

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo Corp.