Chủ Nhật, 15/09/2019
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Số Liệu Xuất Nhập Khẩu

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2015

Thứ Ba, 05/01/2016 15:14
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 12 năm 2015

 

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2015

Thứ Ba, 05/01/2016 15:11
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 11 năm 2015

 

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2015

Thứ Ba, 05/01/2016 15:08
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 10 năm 2015

 

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 09/2015

Thứ Hai, 05/10/2015 10:04
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 9 năm 2015

 

Posted By ha read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 9 tháng năm 2015

Thứ Sáu, 02/10/2015 15:42
PDF. Print. Print.

Tính chung trong 9 tháng năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 17,15 tỷ USD, tăng 53,4% so với cùng kỳ năm 2014.

 

1.Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Posted By hoai read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 08/2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 15:27
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 8 năm 2015

 

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 07/2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 15:21
PDF. Print. Print.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 07/2015

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 06/2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 15:12
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 6 năm 2015

 

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 05/2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 15:06
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 5 năm 2015

 

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 04/2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 15:01
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 4 năm 2015

 

Posted By ha read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 8 tháng năm 2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 04:09
PDF. Print. Print.

Tính chung trong 8 tháng năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 13,33 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2014.

 

1.Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Posted By hoai read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 7 tháng năm 2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 04:07
PDF. Print. Print.

Tính chung trong 7 tháng năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 8,8 tỷ USD, bằng 92,4% so với cùng kỳ năm 2014.

 

1.Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Posted By hoai read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 6 tháng năm 2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 04:05
PDF. Print. Print.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 5,49 tỷ USD, bằng 80,2% so với cùng kỳ năm 2014.

 

1.Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Posted By hoai read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 5 tháng năm 2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 04:02
PDF. Print. Print.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 4,29 tỷ USD, bằng 78% so với cùng kỳ năm 2014.

 

1.Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Posted By hoai read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 4 tháng năm 2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 04:00
PDF. Print. Print.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 3,722 tỷ USD, bằng 76,7% so với cùng kỳ năm 2014.

 

1.Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Posted By hoai read more

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.