Thứ Bảy, 01/08/2015
064.362.7935 (VT)  
Chinese Vietnamese

Số Liệu Xuất Nhập Khẩu

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 03/2015

Thứ Năm, 16/04/2015 14:55
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 03 năm 2015

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước khu vực thành thị tháng 03 năm 2015

 

Posted By quyen read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2015

Thứ Tư, 11/03/2015 09:20
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 02 năm 2015

 

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2015

Thứ Tư, 11/03/2015 09:13
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 01 năm 2015

 

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2014

Thứ Sáu, 23/01/2015 10:47
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 12 năm 2014

 

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2014

Thứ Sáu, 23/01/2015 10:44
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 11 năm 2014

 

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2014

Thứ Sáu, 23/01/2015 10:40
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 10 năm 2014

 

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 09/2014

Thứ Sáu, 23/01/2015 10:35
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 9 năm 2014

 

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 08/2014

Thứ Sáu, 12/09/2014 16:37
PDF. Print. Print.

Download: Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 8 năm 2014

 

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 07/2014

Thứ Sáu, 12/09/2014 16:28
PDF. Print. Print.

Download: Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 7 năm 2014

 

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 06/2014

Thứ Sáu, 12/09/2014 16:19
PDF. Print. Print.

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CHỈ SỐ GIÁ VÀNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ ĐÔLA MỸ CẢ NƯỚC Tháng 6 năm 2014
 


Đơn vị tính: %

 


CHỈ SỐ GIÁ THÁNG 6 NĂM 2014 SO VỚI

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 04/2014

Thứ Sáu, 12/09/2014 16:01
PDF. Print. Print.

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CHỈ SỐ GIÁ VÀNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ ĐÔLA MỸ CẢ NƯỚC Tháng 4 năm 2014
 Đơn vị tính: %

 

 

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 03/2014

Thứ Sáu, 12/09/2014 15:37
PDF. Print. Print.

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CHỈ SỐ GIÁ VÀNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ ĐÔLA MỸ CẢ NƯỚC Tháng 3 năm 2014

 

Đơn vị tính: %

 


CHỈ SỐ GIÁ THÁNG 3 NĂM 2014 SO VỚI

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2014

Thứ Sáu, 12/09/2014 15:07
PDF. Print. Print.

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CHỈ SỐ GIÁ VÀNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ ĐÔLA MỸ CẢ NƯỚC Tháng 02 năm 2014

 Đơn vị tính: %
 

 

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2014

Thứ Bảy, 06/09/2014 10:00
PDF. Print. Print.

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CHỈ SỐ GIÁ VÀNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ ĐÔLA MỸ CẢ NƯỚC Tháng 01 năm 2014

 

Đơn vị tính: %
 

 

Posted By ha read more

Số liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 8 năm 2014

Thứ Sáu, 05/09/2014 16:35
PDF. Print. Print.

Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 8 tháng năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 10,23 tỷ USD, bằng 81% so với cùng kỳ 2013.

 

1.Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Posted By ha read more

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo Corp.