Chủ Nhật, 04/10/2015
064.362.7935 (VT)  
Chinese Vietnamese

Số Liệu Xuất Nhập Khẩu

Tình hình đầu tư nước ngoài 9 tháng năm 2015

Thứ Sáu, 02/10/2015 15:42
PDF. Print. Print.

Tính chung trong 9 tháng năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 17,15 tỷ USD, tăng 53,4% so với cùng kỳ năm 2014.

 

1.Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Posted By hoai read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 08/2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 15:27
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 8 năm 2015

 

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 07/2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 15:21
PDF. Print. Print.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 07/2015

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 06/2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 15:12
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 6 năm 2015

 

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 05/2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 15:06
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 5 năm 2015

 

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 04/2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 15:01
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 4 năm 2015

 

Posted By ha read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 8 tháng năm 2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 04:09
PDF. Print. Print.

Tính chung trong 8 tháng năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 13,33 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2014.

 

1.Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Posted By hoai read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 7 tháng năm 2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 04:07
PDF. Print. Print.

Tính chung trong 7 tháng năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 8,8 tỷ USD, bằng 92,4% so với cùng kỳ năm 2014.

 

1.Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Posted By hoai read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 6 tháng năm 2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 04:05
PDF. Print. Print.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 5,49 tỷ USD, bằng 80,2% so với cùng kỳ năm 2014.

 

1.Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Posted By hoai read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 5 tháng năm 2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 04:02
PDF. Print. Print.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 4,29 tỷ USD, bằng 78% so với cùng kỳ năm 2014.

 

1.Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Posted By hoai read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 4 tháng năm 2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 04:00
PDF. Print. Print.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 3,722 tỷ USD, bằng 76,7% so với cùng kỳ năm 2014.

 

1.Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Posted By hoai read more

Số liệu đầu tư nước ngoài Quý I năm 2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 03:57
PDF. Print. Print.

Tính chung trong Quý I năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,837 tỷ USD

 

1.Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Posted By hoai read more

Số liệu Đầu tư nước ngoài 2 tháng năm 2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 03:53
PDF. Print. Print.

Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,192 tỷ USD, bằng 77,5% so với cùng kỳ năm 2014.

 

1. Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Posted By hoai read more

Số liệu Đầu tư nước ngoài tháng 1 năm 2015

Thứ Bảy, 05/09/2015 03:50
PDF. Print. Print.

Tính chung trong tháng 1 năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 663,44 triệu USD, tăng 67,1% so với cùng kỳ năm 2014.

 

1. Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Posted By hoai read more

Số liệu Đầu tư nước ngoài 10 tháng năm 2014

Thứ Bảy, 05/09/2015 02:46
PDF. Print. Print.

Tính chung cả cấp mới và tăng vốn trong 10 tháng năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 13,7 tỷ USD, bằng 71,2% so với cùng kỳ 2013.

 

1. Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Posted By hoai read more

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo Corp.