Van Thinh PhatLualaLuala CafeVTP GroupGalaxy Entertainmentlotte centre|lotte center

Chủ Nhật, 24/08/2014
064.362.7935 (VT)  
Chinese Vietnamese

Số Liệu Xuất Nhập Khẩu

Số liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 6 năm 2014

Thứ Năm, 03/07/2014 10:48
PDF. Print. Print.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam Tính chung cả cấp mới và tăng vốn là 6,85 tỷ USD, bằng 64,7% so với cùng kỳ 2013.

 

1.Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Trong 6 tháng đầu năm 2014, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được tỷ 5,75 tỷ USD, tăng 0.9 % so với cùng kỳ năm 2013.  Tình hình xuất, nhập khẩu:

Posted By ha read more

Trị giá xuất khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và phân theo mặt hàng chủ yếu sơ bộ 12 tháng năm 2013

Thứ Năm, 03/07/2014 06:02
PDF. Print. Print.

Download Trị giá xuất khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và phân theo mặt hàng chủ yếu sơ bộ 12 tháng năm 2013

 

 

Nguồn Tổng Cục Thống Kê

Posted By ha read more

Trị giá nhập khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và phân theo mặt hàng chủ yếu sơ bộ 12 tháng năm 2013

Thứ Năm, 03/07/2014 06:02
PDF. Print. Print.

Download Trị giá nhập khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và phân theo mặt hàng chủ yếu sơ bộ 12 tháng năm 2013

 

 

Nguồn Tổng Cục Thống Kê

Posted By ha read more

Trị giá và mặt hàng xuất khẩu sơ bộ 12 tháng năm 2013

Thứ Năm, 03/07/2014 06:02
PDF. Print. Print.

Download  Trị giá và mặt hàng xuất khẩu sơ bộ 12 tháng năm 2013

 

 

Nguồn Tổng Cục Thống Kê

Posted By ha read more

Trị giá và mặt hàng nhập khẩu sơ bộ 12 tháng năm 2013

Thứ Năm, 03/07/2014 06:02
PDF. Print. Print.

Download Trị giá và mặt hàng nhập khẩu sơ bộ 12 tháng năm 2013

 

 

Nguồn Tổng Cục Thống Kê

Posted By ha read more

Trị giá nhập khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và phân theo mặt hàng chủ yếu sơ bộ 11 tháng năm 2013

Thứ Năm, 03/07/2014 05:23
PDF. Print. Print.

Download Trị giá nhập khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và phân theo mặt hàng chủ yếu sơ bộ 11 tháng năm 2013

 

 

Nguồn Tổng Cục Thống Kê

Posted By ha read more

Trị giá xuất khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và phân theo mặt hàng chủ yếu sơ bộ 11 tháng năm 2013

Thứ Năm, 03/07/2014 05:23
PDF. Print. Print.

Download Trị giá xuất khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và phân theo mặt hàng chủ yếu sơ bộ 11 tháng năm 2013

 

 

Nguồn Tổng Cục Thống Kê

Posted By ha read more

Trị giá nhập khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và phân theo mặt hàng chủ yếu sơ bộ 10 tháng đầu năm 2013

Thứ Năm, 03/07/2014 05:23
PDF. Print. Print.

Download Trị giá nhập khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và phân theo mặt hàng chủ yếu sơ bộ 10 tháng đầu năm 2013

 

 

Nguồn Tổng Cục Thống Kê

Posted By ha read more

Số liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 5 năm 2014

Thứ Hai, 23/06/2014 14:34
PDF. Print. Print.

Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 5 tháng đầu năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 5,509 tỷ USD, bằng 65,7% so với cùng kỳ 2013.

 

1. Vốn thực hiện:

 

Trong 5 tháng đầu năm 2014, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được  tỷ 4,6 tỷ USD, tăng 0,4 % so với cùng kỳ năm 2013.   Tình hình xuất, nhập khẩu:

 

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2013

Thứ Ba, 13/05/2014 14:20
PDF. Print. Print.

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CHỈ SỐ GIÁ VÀNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ ĐÔLA MỸ CẢ NƯỚC Tháng 12 năm 2013

 

 

 

 

Đơn vị tính: %

Posted By ha read more

Số liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 4 năm 2014

Thứ Tư, 07/05/2014 08:54
PDF. Print. Print.

Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 4 tháng đầu năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 4,855 tỷ USD, bằng 59,1% so với cùng kỳ 2013.

 

1.Tình hình hoạt động:

 

Vốn thực hiện:

 

Trong 4 tháng đầu năm 2014, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được  tỷ 4 tỷ USD,  tăng 6,7 % so với cùng kỳ năm 2013   

 

Posted By hoai read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 02 tháng năm 2014

Thứ Sáu, 14/03/2014 15:48
PDF. Print. Print.

Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2014, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,539 tỷ USD, bằng 37,5% so với cùng kỳ năm 2013.

 

1. Tình hình cấp GCNĐT:

 

Posted By ha read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 01 tháng năm 2014

Thứ Sáu, 14/03/2014 15:32
PDF. Print. Print.

Tính chung trong tháng 1 năm 2014, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 397,15 triệu USD, bằng 78,1% so với cùng kỳ năm 2013.

 

1. Tình hình cấp GCNĐT:

 

Posted By ha read more

Số liệu đầu tư nước ngoài 12 tháng năm 2013

Thứ Bảy, 04/01/2014 07:47
PDF. Print. Print.

Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2013 cả nước có 1275 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 14,272 tỷ USD, tăng 70,5% so với cùng kỳ năm 2012 và 472 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 7,355 tỷ USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2012.

 

1. Tình hình cấp Giấy chứng nhận đầu tư

 

Tính chung trong 12 tháng đầu năm 2013 tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 21,628 tỷ USD, tăng 54,5% so với cùng kỳ năm 2012.

 

1.1. Theo lĩnh vực đầu tư:

 

Trong 12 tháng đầu năm 2013 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 605 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 16,636 tỷ USD, chiếm 76,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,031 tỷ USD, chiếm 9,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 3 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 20 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 951 triệu USD.

 

1.2. Theo đối tác đầu tư:

 

Trong 12 tháng đầu năm 2013 đã có 54 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 5,747 tỷ USD, chiếm 26,6% tổng vốn đầu tư đăng ký tại Việt Nam; Singapore đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 4,376 tỷ USD, chiếm 20,2% tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 4,293 tỷ USD, chiếm 19,9% tổng vốn đầu tư đăng ký.

 

1.3. Theo địa bàn đầu tư:

 

Trong 12 tháng đầu năm 2013, không kể dầu khí ngoài khơi, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 52 tỉnh thành phố. Thái Nguyên là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 3,4 tỷ USD, chiếm 15,7% vốn đăng ký. Với sự điều chỉnh tăng 2,8 tỷ USD vốn đầu tư của dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa đứng thứ hai với 2,921 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm chiếm 13,5% tổng vốn đầu tư. Hải Phòng đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 2,612 tỷ USD, chiếm 12,1% vốn đăng ký.

 

1.4. Một số dự án lớn được cấp phép trong 12 tháng đầu năm 2013

 

- Dự án Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) của nhà đầu tư Nhật Bản điều chỉnh tăng vốn đầu tư 2,8 tỷ USD;

 

- Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện đốt than BOT Vĩnh Tân 1 của nhà đầu tư Trung Quốc với tổng vốn đầu tư 2,018 tỷ USD để thiết kế, xây dựng, vận hành và chuyển giao một nhà máy nhiệt điện đốt than tại Vĩnh Tân.

 

- Dự án Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên của nhà đầu tư Singapore với tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD để sản xuất và lắp ráp các sản phẩm điện tử;

 

- Dự án Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng của nhà đầu tư Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD để sản xuất và lắp ráp các sản phẩm điện, điện tử;

 

- Dự án Công ty TNHH Samsung Electro-mechanics Việt Nam của nhà đầu tư Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư 1,23 tỷ USD với mục tiêu sản xuất và lắp ráp bảng mạch in kết nối mật độ cao HDI tại Thái Nguyên.

 

- Dự án Công ty TNHH Bus Industrial Center của nhà đầu tư Liên bang Nga với tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD để xây dựng nhà máy lắp ráp và sản xuất phụ tùng xe ôtô buýt và các dịch vụ hỗ trợ khác tại Bình Định;

 

- Dự án Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tại Bắc Ninh điều chỉnh tăng vốn 1 tỷ USD

 

2. Tình hình hoạt động:

 

2.1. Vốn thực hiện:

 

Trong 12 tháng năm 2013, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 11,5 tỷ USD, tăng 9,9% với cùng kỳ năm 2012.

 

2.2. Xuất, nhập khẩu:

 

- Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu thô) trong 12 tháng đầu năm 2013 dự kiến đạt 88,423 tỷ USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 66,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 81,187 tỷ USD, tăng 26,8% so với cùng kỳ 2012 và chiếm 61,42% tổng kim ngạch xuất khẩu.

 

- Nhập khẩu của khu vực ĐTNN 12 tháng năm 2013 đạt 74,469 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 56,71% tổng kim ngạch nhập khẩu.

 

- Tính chung trong 12 tháng đầu năm 2013, khu vực ĐTNN xuất siêu 13,954 tỷ USD, trong khi cả nước xuất siêu 863 triệu USD.

 

Download Số liệu đầu tư nước ngoài 12 tháng năm 2013

 

 

Nguồn: Cục Đầu Tư Nước ngoài

Posted By ha read more

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2013

Thứ Ba, 03/12/2013 08:44
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 11 năm 2013

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước khu vực thành thị tháng 11 năm 2013

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng cả nước khu vực nông thôn tháng 11 năm 2013

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ các vùng kinh tế tháng 11 năm 2013 (Tháng trước = 100)

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ một số địa phương tháng 11 năm 2013 (Tháng trước = 100)

 

Theo Tổng Cục Thống kê

Posted By ha read more

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ