Thứ Ba, 23/10/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Xuất Khẩu Cao Su

Thứ Bảy, 04/06/2011 05:09
PDF. Print. Print.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐẠT DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2010  

 

Mặt hàng “CAO SU” gồm 27 doanh nghiệp

 

 

STT

Tên Doanh nghiệp

Đơn vị xét chọn

1.

 

Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam

Sở Công Thương TP. HCM

2.

Công ty CP Cao su Đà Nẵng

Sở Công Thương Đà Nẵng

3.

Công ty TNHH 1TV Cao su Dầu Tiếng

Sở Công Thương Bình Dương

4.

Công ty CP CB Thực phẩm Hoàng Long

Sở Công Thương Nghệ An

5.

Công ty TNHH TM Quốc tế Hải Phòng

Sở Công Thương Hải Phòng

6.

Công ty TNHH 1TV Cao su Bà Rịa

Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu

7.

Công ty CP Cao su Hòa Bình

Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu

8.

Công ty TNHH VT Xếp dỡ TM Hương Hải

Sở Công Thương Quảng Ninh

9.

Công ty 75 - Binh đoàn 15

Sở Công Thương Gia Lai

10.

Công ty 72 - Binh đoàn 15

Sở Công Thương Gia Lai

11.

Công ty TNHH 1TV Cao su Đắk Lắk

Sở Công Thương Đắk Lắk

12.

Công ty CP Cao su Phước Hòa

Hiệp hội Cao su Việt Nam

13.

Công ty CP Cao su Tây Ninh

Hiệp hội Cao su Việt Nam

14.

Công ty CP CN và XNK Cao su

Hiệp hội Cao su Việt Nam

15.

Công ty CP TM DV và Du lịch Cao su

Hiệp hội Cao su Việt Nam

16.

Công ty CP XNK Tổng hợp Bình Phước

Hiệp hội Cao su Việt Nam

17.

Công ty TNHH 1TV Cao su Bình Long

Hiệp hội Cao su Việt Nam

18.

Công ty TNHH 1TV Cao su Chư Păh

Hiệp hội Cao su Việt Nam; Sở Công Thương Gia Lai

19.

Công ty TNHH 1TV Cao su Chư Sê

Hiệp hội Cao su Việt Nam

20.

Công ty TNHH 1TV Cao su Lộc Ninh

Hiệp hội Cao su Việt Nam

21.

Công ty TNHH 1TV Cao su Thống Nhất

Hiệp hội Cao su Việt Nam

22.

Công ty TNHH 1TV TM KT và ĐT PETEC

Hiệp hội Cao su Việt Nam

23.

Công ty TNHH 1TV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

Hiệp hội Cao su Việt Nam

24.

Công ty TNHH SX Cao su Liên Anh

Hiệp hội Cao su Việt Nam

25.

Công ty TNHH SX và TM DV Nam Cường

Hiệp hội Cao su Việt Nam

26.

Công ty TNHH SX và TM Hoa Sen Vàng

Hiệp hội Cao su Việt Nam

27.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Hiệp hội Cao su Việt Nam

 

 

 

Nguồn DNTM 

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.