Thứ Ba, 23/10/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Xuất Khẩu Hạt Tiêu

Thứ Bảy, 04/06/2011 05:07
PDF. Print. Print.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐẠT DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2010  

 

Mặt hàng “HẠT TIÊU” gồm 11 doanh nghiệp

 

 

STT

Tên Doanh nghiệp

Đơn vị xét chọn

1.

Công ty CP XNK Intimex

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

2.

Công ty TNHH 1TV TM XNK Phúc Lợi

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

3.

Công ty CP SX DV XNK Hà Nội

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

4.

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Chi nhánh tại TP. HCM)

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

5.

Công ty CP Phúc Sinh

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

6.

Công ty TNHH 1TV XNK 2-9

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam; Sở Công Thương Đắk Lắk

7.

Công ty CP XNK Petrolimex

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

8.

Công ty CP Dịch vụ Phú Nhuận

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

9.

Công ty TNHH Trường Lộc

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

10.

Công ty TNHH Olam Việt Nam

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

11.

Công ty CP TM DV XNK Trân Châu

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

 

 

 

Nguồn DNTM 

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.