Thứ Ba, 23/10/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Xuất Khẩu Hạt Điều

Thứ Bảy, 04/06/2011 05:05
PDF. Print. Print.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐẠT DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2010  

 

Mặt hàng “HẠT ĐIỀU” gồm 18 doanh nghiệp

 

 

STT

Tên Doanh nghiệp

Đơn vị xét chọn

1.

Công ty TNHH Thảo Nguyên

Hiệp hội Điều Việt Nam; Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu

2.

Công ty CP Vật tư Tổng hợp Phú Yên

Hiệp hội Điều Việt Nam

3.

Công ty CP Long Sơn

Hiệp hội Điều Việt Nam

4.

Công ty CP SX TM Huỳnh Minh

Hiệp hội Điều Việt Nam

5.

Công ty CP XNK Hạt điều và Hàng NSTP TP. HCM

Hiệp hội Điều Việt Nam;

Sở Công Thương TP. HCM

6.

Công ty TNHH Nam Long

Hiệp hội Điều Việt Nam; Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu

7.

Công ty CP XK Nông sản Ninh Thuận

Hiệp hội Điều Việt Nam;

Sở Công Thương Ninh Thuận

8.

Công ty TNHH Olam Việt Nam

Hiệp hội Điều Việt Nam

9.

Công ty CP XNK Intimex

Sở Công Thương TP. HCM

10.

Công ty TNHH Chế biến Nông sản Thực phẩm XK Tân An

Sở Công Thương Long An

11.

Công ty TNHH Đại Hưng Phát

Sở Công Thương Long An

12.

Công ty CP Chế biến Hàng XK Long An

Sở Công Thương Long An

13.

Công ty TNHH Phú Thủy

Sở Công Thương Ninh Thuận

14.

Công ty TNHH Bimico

Sở Công Thương Tây Ninh

15.

Công ty TNHH Tân Hòa

Sở Công Thương Tây Ninh

16.

Công ty TNHH Minh Huy

Sở Công Thương Đồng Nai

17.

Công ty Chế biến XNK NSTP Đồng Nai

Sở Công Thương Đồng Nai

18.

Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng

Sở Công Thương Lâm Đồng

 

 

 

Nguồn DNTM 

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.