Thứ Ba, 23/10/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Xuất Khẩu Giầy Dép

Thứ Bảy, 04/06/2011 03:32
PDF. Print. Print.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐẠT DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2010  

 

Mặt hàng “GIẦY DÉP” gồm 03 doanh nghiệp

 

 

STT

Tên Doanh nghiệp

Đơn vị xét chọn

1.

Công ty TNHH 1TV Da giầy Hải Phòng

Sở Công Thương Hải Phòng

2.

Công ty TNHH Đỉnh Vàng

Sở Công Thương Hải Phòng

3.

Công ty TNHH Sao Vàng

Sở Công Thương Hải Phòng

 

 

 

Nguồn DNTM

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.