Thứ Ba, 23/10/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Xuất Khẩu Thủ Công Mỹ Nghệ

Thứ Bảy, 04/06/2011 03:31
PDF. Print. Print.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐẠT DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2010  

 

Mặt hàng “THỦ CÔNG MỸ NGHỆ” gồm 07 doanh nghiệp

 

 

STT

Tên Doanh nghiệp

Đơn vị xét chọn

1.

Công ty CP SX KD XNK Vĩnh Long

Sở Công Thương Vĩnh Long

2.

Công ty TNHH Nhật Thắng

Sở Công Thương Hà Nội

3.

Công ty TNHH Minh Long I

Sở Công Thương Bình Dương

4.

Công ty TNHH Phước Dũ Long

Sở Công Thương Bình Dương

5.

Công ty TNHH Tâm Văn Nhân

Sở Công Thương Đồng Nai

6.

Công ty CP Najimex

Sở Công Thương Nam Định

7.

Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ Meko

Sở Công Thương Cần Thơ

 

 

 

Nguồn DNTM

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.