Thứ Ba, 23/10/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Xuất Khẩu Điện Tử Và Linh Kiện Điện Tử

Thứ Bảy, 04/06/2011 03:26
PDF. Print. Print.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐẠT DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2010  

 

Mặt hàng “ĐIỆN TỬ VÀ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ” gồm 03 doanh nghiệp

 

 

STT

Tên Doanh nghiệp

Đơn vị xét chọn

1.

Công ty CP Điện tử Bình Hòa

Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam

2.

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

Sở Công Thương Bắc Ninh

3.

Công ty TNHH Canon Việt Nam

Sở Công Thương Hà Nội

 

 

 

Nguồn DNTM

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.