Thứ Ba, 23/10/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Xuất Khẩu Sản Phẩm Cơ Khí

Thứ Bảy, 04/06/2011 03:21
PDF. Print. Print.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐẠT DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2010  

 

Mặt hàng “SẢN PHẨM CƠ KHÍ” gồm 12 doanh nghiệp

 

STT

Tên Doanh nghiệp

Đơn vị xét chọn

1.

Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội

Sở Công Thương Vĩnh Phúc

2.

Công ty TNHH 1TV Chế tạo Thiết bị và Đóng tầu Hải Phòng

Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam

3.

Công ty CP Lilama 69-3

Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam

4.

Công ty TNHH 1TV Mai Động

Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam

5.

Công ty TNHH 1TV Cơ khí 17

Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam

6.

Công ty TNHH 1TV Cơ khí Đông Anh

Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam

7.

Công ty TNHH 1TV Động cơ và Máy nông nghiệp miền Nam

Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam

8.

Công ty TNHH 1TV Thống Nhất

Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam

9.

Công ty TNHH 1TV Sông Thu

Sở Công Thương Đà Nẵng

10.

Công ty TNHH Le Long Việt Nam

Sở Công Thương Long An

11.

Công ty CP Thép Pomina

Sở Công Thương Bình Dương

12.

Công ty TNHH Liên doanh Viettubes

Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu

 

 

 

Nguồn DNTM

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.