Thứ Ba, 23/10/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Xuất Khẩu Dược Và Thiết Bị Y Tế

Thứ Bảy, 04/06/2011 03:19
PDF. Print. Print.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐẠT DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2010  

 

Mặt hàng “DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ” gồm 08 doanh nghiệp

 

STT

Tên Doanh nghiệp

Đơn vị xét chọn

1.

Công ty CP Dược Danapha

Sở Công Thương Đà Nẵng

2.

Công ty Dược Trang Thiết bị Y tế Bình Định

Sở Công Thương Bình Định

3.

Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex

Sở Công Thương Hà Nội

4.

Công ty CP Dược Hậu Giang

Sở Công Thương Cần Thơ

5.

Công ty CP Hóa Dược phẩm Mekophar

Hiệp hội Sản xuất Kinh doanh Dược Việt Nam

6.

Công ty CP Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam

Hiệp hội Sản xuất Kinh doanh Dược Việt Nam

7.

Công ty CP Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco

Hiệp hội Sản xuất Kinh doanh Dược Việt Nam

8.

Công ty CP XNK Y tế Domesco

Hiệp hội Sản xuất Kinh doanh Dược Việt Nam

 

 

 

Nguồn DNTM

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.