Thứ Ba, 23/10/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Xuất Khẩu Gạo

Thứ Bảy, 04/06/2011 11:07
PDF. Print. Print.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐẠT DANH HIỆU "DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN" NĂM 2010

 

Mặt hàng "GẠO" gồm 32 doanh nghiệp

 

STT

Tên Doanh nghiệp

Đơn vị xét chọn

1.

Công ty Lương thực Tiền Giang

Sở Công Thương Tiền Giang

2.

Công ty TNHH Bình Tây

Sở Công Thương TP. HCM

3.

Tổng Công ty Lương thực Miền Nam

Sở Công Thương TP. HCM

4.

Công ty CP SX DV XNK Hà Nội

Sở Công Thương TP. HCM

5.

Công ty Lương thực Bạc Liêu

Sở Công Thương Bạc Liêu

6.

Công ty CP Lương thực Bình Định

Sở Công Thương Bình Định

7.

Công ty Lương thực Trà Vinh

Sở Công Thương Trà Vinh

8.

Công ty CP XNK Vĩnh Long

Sở Công Thương Vĩnh Long

9.

Công ty CP Thương mại Hồng Trang

Sở Công Thương Vĩnh Long

10.

Công ty CP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long

Sở Công Thương Vĩnh Long

11.

Công ty TNHH Lương thực Thực phẩm Long An

Sở Công Thương Long An

12.

Công ty TNHH Đa Năng

Sở Công Thương Long An

13.

Công ty Lương thực Long An

Sở Công Thương Long An

14.

Công ty CP XNK Nông sản Thực phẩm Cà Mau

Sở Công Thương Cà Mau

15.

Công ty TNHH 1TV DL TM Kiên Giang

Sở Công Thương Kiên Giang

16.

Công ty TNHH XNK Kiên Giang

Sở Công Thương Kiên Giang

17.

Công ty CP Kinh doanh Nông sản Kiên Giang

Sở Công Thương Kiên Giang

18.

Công ty TNHH Nova

Sở Công Thương Hà Nội

19.

Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc

Sở Công Thương Hà Nội; Bộ Nông nghiệp và PTNT

20.

Công ty CP XNK HTĐT Vilexim

Bộ Công Thương

21.

Công ty TNHH 1TV Thực phẩm và Đầu tư FOCOCEV

Bộ Công Thương

22.

Công ty Lương thực Sông Hậu

Sở Công Thương Cần Thơ

23.

Công ty CP VT KT Nông nghiệp Cần Thơ

Sở Công Thương Cần Thơ

24.

Công ty CP Mekong

Sở Công Thương Cần Thơ

25.

Công ty CP Gentraco

Sở Công Thương Cần Thơ

26.

Công ty CP Phú Hưng

Sở Công Thương Cần Thơ

27.

Công ty CP Du lịch An Giang

Sở Công Thương An Giang

28.

Công ty XNK Nông sản Thực phẩm An Giang

Sở Công Thương An Giang

29.

Công ty CP XNK An Giang

Sở Công Thương An Giang

30.

Công ty TNHH Khiêm Thanh

Sở Công Thương An Giang

31.

Công ty CP Docimexco

Sở Công Thương Đồng Tháp

32.

Công ty Lương thực Đồng Tháp

Sở Công Thương Đồng Tháp

 

 

 

Nguồn DNTM

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.