Thứ Ba, 23/10/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Thống Kê

Xuất Khẩu Sản Phẩm Thịt

Thứ Bảy, 04/06/2011 05:00
PDF. Print. Print.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐẠT DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2010  

 

Mặt hàng “SẢN PHẨM THỊT” gồm 03 doanh nghiệp

Posted By hanh read more

Xuất Khẩu Thủy Sản

Thứ Bảy, 04/06/2011 04:58
PDF. Print. Print.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐẠT DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2010  

 

Mặt hàng “THỦY SẢN” gồm 49 doanh nghiệp

Posted By hanh read more

Xuất Khẩu Sản Phẩm Gỗ

Thứ Bảy, 04/06/2011 04:56
PDF. Print. Print.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐẠT DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2010  

 

Mặt hàng “SẢN PHẨM GỖ” gồm 17 doanh nghiệp

Posted By hanh read more

Xuất Khẩu Dệt May

Thứ Bảy, 04/06/2011 04:45
PDF. Print. Print.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐẠT DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2010

 

Mặt hàng “DỆT MAY” gồm 38 doanh nghiệp

Posted By hanh read more

Xuất Khẩu Giầy Dép

Thứ Bảy, 04/06/2011 03:32
PDF. Print. Print.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐẠT DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2010  

 

Mặt hàng “GIẦY DÉP” gồm 03 doanh nghiệp

Posted By hanh read more

Xuất Khẩu Thủ Công Mỹ Nghệ

Thứ Bảy, 04/06/2011 03:31
PDF. Print. Print.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐẠT DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2010  

 

Mặt hàng “THỦ CÔNG MỸ NGHỆ” gồm 07 doanh nghiệp

Posted By hanh read more

Xuất Khẩu Sản Phẩm Nhựa

Thứ Bảy, 04/06/2011 03:28
PDF. Print. Print.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐẠT DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2010  

 

Mặt hàng “SẢN PHẨM NHỰA” gồm 09 doanh nghiệp

Posted By hanh read more

Xuất Khẩu Điện Tử Và Linh Kiện Điện Tử

Thứ Bảy, 04/06/2011 03:26
PDF. Print. Print.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐẠT DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2010  

 

Mặt hàng “ĐIỆN TỬ VÀ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ” gồm 03 doanh nghiệp

Posted By hanh read more

Xuất Khẩu Dây Điện Và Dây Cáp Điện

Thứ Bảy, 04/06/2011 03:25
PDF. Print. Print.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐẠT DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2010  

 

Mặt hàng “DÂY ĐIỆN VÀ DÂY CÁP ĐIỆN” gồm 05 doanh nghiệp

Posted By hanh read more

Xuất Khẩu Vật Liệu Xây Dựng

Thứ Bảy, 04/06/2011 03:23
PDF. Print. Print.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐẠT DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2010  

 

Mặt hàng “VẬT LIỆU XÂY DỰNG” gồm 06 doanh nghiệp

Posted By hanh read more

Xuất Khẩu Sản Phẩm Cơ Khí

Thứ Bảy, 04/06/2011 03:21
PDF. Print. Print.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐẠT DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2010  

 

Mặt hàng “SẢN PHẨM CƠ KHÍ” gồm 12 doanh nghiệp

Posted By hanh read more

Xuất Khẩu Dược Và Thiết Bị Y Tế

Thứ Bảy, 04/06/2011 03:19
PDF. Print. Print.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐẠT DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2010  

 

Mặt hàng “DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ” gồm 08 doanh nghiệp

Posted By hanh read more

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.