Thứ Bảy, 23/06/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Giá cá giống tại Trung Tâm Giống Thủy Sản An Giang

Thứ Hai, 22/08/2011 17:19
PDF. Print. Print.

222Giá cá giống tại Trung Tâm Giống Thủy Sản An Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT
Đối Tượng
Kích cỡ
bình quân (con/kg)
Giá cá trên
thị trường
(đ/con)
Giá cá của TTGTSAG
(đ/con)
I
CÁ TRA BỘT
1
1.5
II
CÁ TRA
Cỡ 4 ly
3.000 – 4.000
65
70
Cá hương
Cỡ 6 ly
1.000 – 1.500
75
80
Cỡ 8 ly
500 – 800
90
100
Cỡ 1,0 cm
200 – 220
200
240
Cỡ 1,2 cm
120 – 150
310
340
Cá giống
Cỡ 1,5 cm
70 – 80
450
500
Cỡ 1,7 cm
50 – 55
650
720
Cỡ 2,0 cm
25 – 30
1.000
1.100
Cỡ 2,5 cm
15 – 20
1.700
1.900
III
CÁ LĂNG NHA
Cá bột
Cá 4 ngày tuổi
200
Lồng 12   (1,2 cm)
120 – 180
3.000
Lồng 10   (1 cm)
200 – 300
2.500
Cá giống
Lồng 8     (0,8 cm)
400 – 500
2.000
Lồng 6     (0,6 cm)
700 – 800
1.600
Lồng 5     (0,5 cm)
1.000 – 1.500
1.300
IV
CÁ LINH ỐNG
Cá bột
5
Cá giống
Cá linh ống
1.500
100
Cá linh ống
500 - 700
200
V
CÁ CHẠCH LẤU
Cá bột
300
Cá giống
Chiều dài 10 cm
3.000

 

Nguồn vinanet

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.