Thứ Năm, 27/10/2016
064.362.7935 (VT)  
Chinese Vietnamese

Thị trường cà phê, ca cao ngày 25/10/2016

Thứ Ba, 25/10/2016 02:24
PDF. Print. Print.

Sáng nay (25/10), thị trường cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên có diễn biến tăng 200-400 đồng tùy nơi chốt ở 44.000 - 44.500 đồng/kg.Tại thị trường thế giới, giá cà phê robusta đã chạm mức đỉnh hai năm, giá arabica kỳ hạn cũng tăng mạnh, trong khi ca cao lại giảm.

 

Tại cảng TPHCM giá cà phê robusta theo giá FOB phiên ngày 25/10 tăng 33 USD lên mức 2.036 USD/tấn.

Posted By quyen read more

Thị trường cà phê ngày 15/10

Thứ Bảy, 15/10/2016 02:55
PDF. Print. Print.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tăng lên 42-42,8 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.

 

Hôm nay 15/10, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, sau khi đi ngang trong phiên hôm qua, tăng 100.000 đồng/tấn lên 42-42,8 triệu đồng/tấn.

Posted By quyen read more

Thị trường cà phê ngày 14/10/2016

Thứ Sáu, 14/10/2016 02:02
PDF. Print. Print.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đi ngang ở 41,9-42,7 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London giảm trong khi giá Arabica sàn New York tăng.

 

Hôm nay 14/10, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, sau khi tăng trong phiên hôm qua, giao dịch không đổi ở 41,9-42,7 triệu đồng/tấn.

Posted By quyen read more

Thị trường cà phê ngày 13/10

Thứ Năm, 13/10/2016 02:09
PDF. Print. Print.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 42,7-42,9 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.

 

Hôm nay 13/10, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, nối tiếp phiên hôm qua, tiếp tục tăng từ 200.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/tấn lên 42,7-42,9 triệu đồng/tấn.

Posted By quyen read more

Thị trường cà phê ngày 12/10

Thứ Tư, 12/10/2016 02:24
PDF. Print. Print.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 41,7-42,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tăng trong khi giá Arabica sàn New York giảm.

 

Hôm nay 12/10, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, nối tiếp phiên hôm qua, tiếp tục tăng 200.000 đồng/tấn lên 41,7-42,5 triệu đồng/tấn.

Posted By quyen read more

Thị trường cà phê ngày 11/10

Thứ Ba, 11/10/2016 02:20
PDF. Print. Print.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 41,5-42,3 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.

 

Hôm nay 11/10, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, sau khi đi ngang trong phiên đầu tuần, tăng 300.000 đồng/tấn lên 41,5-42,3 triệu đồng/tấn.

Posted By quyen read more

Thị trường cà phê ngày 8/10

Thứ Bảy, 08/10/2016 02:09
PDF. Print. Print.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 41,1-42 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.

 

Hôm nay 8/10, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, trái với phiên hôm qua, đảo chiều tăng 300.000 đồng/tấn lên 41,1-42 triệu đồng/tấn.

Posted By quyen read more

Thị trường cà phê ngày 7/10/2016

Thứ Sáu, 07/10/2016 02:44
PDF. Print. Print.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên quay đầu giảm xuống 40,8-41,7 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.

 

Hôm nay 7/10, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, trái với phiên hôm qua, quay đầu giảm 200.000 đồng/tấn xuống 40,8-41,7 triệu đồng/tấn.

Posted By quyen read more

Thị trường cà phê ngày 6/10/2016

Thứ Năm, 06/10/2016 02:39
PDF. Print. Print.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 41-41,9 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.

 

Hôm nay 6/10, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, trái với phiên hôm qua, đảo chiều tăng 600.000 đồng/tấn lên 41-41,9 triệu đồng/tấn.

Posted By quyen read more

Thị trường cà phê ngày 5/10

Thứ Tư, 05/10/2016 02:58
PDF. Print. Print.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 40,4-41,3 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.

 

Hôm nay 5/10, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, nối tiếp phiên hôm qua, tiếp tục giảm 400.000 đồng/tấn xuống 40,4-41,3 triệu đồng/tấn.

Posted By quyen read more

Thị trường cà phê ngày 4/10

Thứ Ba, 04/10/2016 02:42
PDF. Print. Print.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên giảm xuống 40,8-41,7 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.

 

Hôm nay 4/10, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, sau phiên đầu tuần gần như đi ngang, giảm 500.000 đồng/tấn xuống 40,8-41,2 triệu đồng/tấn.

Posted By quyen read more

Thị trường cà phê ngày 1/10

Thứ Bảy, 01/10/2016 02:18
PDF. Print. Print.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên quay đầu giảm xuống 41,3-42,1 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London giảm trong khi giá Arabica sàn New York tăng.

 

Hôm nay 1/10, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, trái với phiên hôm qua, đảo chiều giảm 100.000 đồng/tấn xuống 41,3-42,1 triệu đồng/tấn.

Posted By quyen read more

Thị trường cà phê ngày 30/9

Thứ Sáu, 30/09/2016 02:33
PDF. Print. Print.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tăng lên 41,4-42,2 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tiếp tục tăng, giá Arabica sàn New York giảm.

 

Hôm nay 30/9, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, sau khi đi ngang trong phiên hôm qua, tăng 200.000 đồng/tấn lên 41,4-42,2 triệu đồng/tấn.

Posted By quyen read more

Thị trường cà phê ngày 29/9/2016

Thứ Năm, 29/09/2016 02:51
PDF. Print. Print.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên, ngoại trừ tại Gia Lai, đi ngang ở 41,2-42 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tăng, giá Arabica sàn New York giảm.

 

Hôm nay 29/9, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, khác với phiên hôm qua, giao dịch không đổi ở 41,2-42 triệu đồng/tấn, ngoại trừ giá cà phê tại Gia Lai tăng 100.000 đồng/kg lên 42 triệu đồng/tấn.

Posted By quyen read more

Thị trường cà phê ngày 22/9/2016

Thứ Năm, 22/09/2016 02:12
PDF. Print. Print.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 41-41,7 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tăng, giá Arabica sàn New York giảm hoặc đi ngang.

 

Hôm nay 22/9, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, trái với phiên hôm qua, đảo chiều tăng 500.000 đồng/tấn lên 41-41,7 triệu đồng/tấn.

Posted By quyen read more

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.