Thứ Hai, 02/03/2015
064.362.7935 (VT)  
Chinese Vietnamese

Tỷ giá USD/VND ngày 12/2/2015
Ngày 12/2, tỷ giá USD/VND tại một số NHTM được điều chỉnh tăng nhẹ, biên độ tăng trong khoảng 5- 10 đồng/USD. Tỷ giá giao dịch bình quân...
Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo Corp.