Thứ Sáu, 25/05/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Đại sứ quán Nauy tại Việt Nam

Thứ Năm, 03/05/2012 01:40
PDF. Print. Print.

Đại sứ quán Vương quốc Na Uy tại Việt Nam:


Địa chỉ : Rm.701, 56 Ly Thai To Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi


Tel. : 84-4-8262111.


Fax : 84-4-8260222

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.