Van Thinh PhatVTP Grouplotte centre|lotte center

Thứ Hai, 22/12/2014
064.362.7935 (VT)  
Chinese Vietnamese

Đại sứ quán Israel tại Việt Nam

Thứ Năm, 03/05/2012 02:53
PDF. Print. Print.

Đại sứ quán Israel tại Việt Nam:

 

68 Nguyen Thai Hoc street, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam

Tel: (84 4) 8433140

Fax: (84 4) 8435760

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ