Thứ Bảy, 23/03/2019
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Hiệp hội sản xuất kinh doanh Dược Việt Nam (VNPCA)

Thứ Ba, 22/11/2011 19:50
PDF. Print. Print.

Tên: Hiệp hội sản xuất kinh doanh Dược Việt Nam - VNPCA

 

Tên Tiếng Anh: Vietnam Pharmaceutical Companies Association

 

Địa Chỉ: 138B Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

 

Điện thoại: (84-4) 3 8465223 Fax: (84-4) 3 8465224

 

Email: office@vnpca.org.vn 

 

Website: www.vnpca.org.vn

 

Giới Thiệu

 

Hiệp hội sản xuất kinh doanh Dược Việt Nam - VNPCA là Tổ chức tập hợp và đại diện của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược, vì lợi ích của cộng đồng và doanh nghiệp, nâng cao thương hiệu Thuốc Việt trên thị trường, góp phần vào sự phát triển ngành dược và đất nước.

 

Sau 9 năm hoạt động, Hiệp hội đã tập hợp gần 100 doanh nghiệp Dược hàng đầu của Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin, pháp lý, công tác xúc tiến thương mại, tư vấn, đào tạo, làm cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước và cộng đồng.

 

Các đơn vị trực thuộc:

 

Văn phòng Hiệp hội

 

Tiểu ban Hội viên và Thông tin Tiểu ban

 

Xúc tiến thương mại và Hợp tác quốc tế

 

Tiểu ban Pháp chế

 

Tiểu ban Khoa học và công nghệ

 

Trung tâm tư vấn đào tạo 6 khu vực trực thuộc trên toàn quốc

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.