Thứ Năm, 19/04/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA)

Thứ Tư, 23/11/2011 15:33
PDF. Print. Print.

THÔNG TIN CHUNG

 

Tên: hiệp hội Hiệp hội Cao su Việt Nam VRA

 

Tên Tiếng Anh: Vietnam Rubber Association

 

Địa chỉ: 236 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

 

Điện thoại: (84-8) 3932 2605

 

Số Fax: (84-8) 3932 0372

 

E-mail: vra@vnn.vn

 

Website: www.vra.com.vn

 

LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI

 

Chủ tịch: Ông Lê Quang Thung

 

Các Phó CT: Ông Huỳnh Văn Khiết, Ông Nguyễn Quang Hợp

 

Tổng thư ký: Bà Trần Thị Thúy Hoa

 

Giới Thiệu :

 

Hiệp hội Cao su Việt Nam là một tổ chức tự nguyện có mục đích là phối hợp hoạt động hiệu quả và bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội viên, thúc đẩy ngành cao su Việt Nam phát triển theo hướng bền vững và hợp tác quốc tế, góp phần cải thiện điều kiện kinh tế, xã hội và môi trường của Việt Nam.

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.