Thứ Bảy, 23/06/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Giang - Agimexpharm

Thứ Tư, 21/03/2012 09:13
PDF. Print. Print.

igbnsTrụ sở chính:  27 Nguyễn Thái Học, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

 

­ Điện thọai:  076.3856961 – 3856964

 

­ Fax:  076.3857301

 

Email: ds.pchieu@agimexpharm.com


Website: agimexpharm.com.vn

 

Lĩnh vực hoạt động: sản xuất và kinh doanh dược phẩm


Giới thiệu:


Tiền thân của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm là Xí nghiệp Dược phẩm An Giang được thành lập theo Quyết định số 52/QĐ.UB ngày 10/ 06/1981 của UBND Tỉnh An Giang. Trụ sở đặt tại số 34 - 36 Ngô Gia Tự, Thị xã Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Năm 1992 cùng với sự sắp xếp lại các doanh nghiệp thuộc địa bàn Tỉnh An Giang, Công ty chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước lấy tên đầy đủ là: "Xí nghiệp liên hiệp Dược An Giang", tên viết tắt là ANGIPHARMA, địa điểm trụ sở vẫn không thay đổi.

 

Đến cuối năm 1996 theo Quyết định số 82/QĐ.UB ngày 07/12/1996 của UBND Tỉnh An Giang, Công ty Dược phẩm An Giang chính thức được thành lập, trên cơ sở sáp nhập Công ty Dược và Vật tư y tế An Giang vào Xí nghiệp Dược phẩm An Giang.

 

Năm 2003, Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo Quyết định số 2778/QĐ.UB ngày 29/12/2003 của UBND Tỉnh An Giang, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5203000020 ngày 03/06/2004 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉng An Giang cấp với số vốn điều lệ là 6.776.900.000 đồng.

 

Tháng 12 năm 2007, Công ty thực hiện phát hành thêm 1.522.310 cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 22.000.000.000 đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2006 diễn ra ngày 09 tháng 07 năm 2007. Sau đợt phát hành, tổng vốn điều lệ của Công ty là 22.000.000.000 đồng.

 

Tháng 5 năm 2008, Công ty chính thức ký hợp đồng Hợp tác liên doanh liên kết trong sản xuất kinh doanh với cổ đông chiến lược là Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, đồng thời đổi tên thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.