Van Thinh PhatVTP Grouplotte centre|lotte center

Chủ Nhật, 21/12/2014
064.362.7935 (VT)  
Chinese Vietnamese

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÀ RỊA

Thứ Tư, 23/01/2013 03:20
PDF. Print. Print.

Giám đốc/Tổng giám đốc: Nguyễn Công Tài

Mã số thuế: 3500103432

Điện thoại: 064-3881964

Số máy Fax: 064-3881169

Địa chỉ: Quốc lộ 56-ấp Đức Trung-Huyện Châu Đức-Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Email: vanphong@baruco.com.vn

Website: www.baruco.com.vn

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ