Thứ Sáu, 25/05/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT-CÔNG TY TNHH MTV

Thứ Tư, 16/01/2013 09:00
PDF. Print. Print.

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT-CÔNG TY TNHH MTV Giám đốc/Tổng giám đốc: Nguyễn Thị Tường Anh


Mã số thuế: 4200486169


Điện thoại: (84.58) 3525572 - (84.58) 3522418


Số máy Fax: (84.58) 3524221


Địa chỉ: 84 Hùng Vương-Phường Lộc Thọ-Thành phố Nha Trang-Tỉnh Khánh Hoà


Email: info@khatoco.com


Website: www.khatoco.com

 


Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.