Thứ Năm, 19/04/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

CÔNG TY CP VIỆT KIM

Thứ Bảy, 12/01/2013 04:12
PDF. Print. Print.

CÔNG TY CP VIỆT KIM Giám đốc/Tổng giám đốc: Shinji Miyata


Mã số thuế: 0301450108


Điện thoại: +84-8-62 504 888


Số máy Fax: +84-8-62 504 999


Địa chỉ: Tòa nhà Nam Á-Tầng 14-15-Số 201-203-Cách Mạng Tháng Tám-Phường 4-Quận 3-Thành phố Hồ Chí Minh


Email: info@vietkimco.com


Website: www.vietkimco.com

 

Giới thiệu:

 

Công Ty Cổ Phần Việt Kim được thành lập vào năm 1995, chuyên phân phối các sản phẩm điều hòa không khí của Daikin, Nhật Bản tại thị trường Việt Nam.

 

Tháng 10 năm 2008, Việt Kim trở thành thành viên chính thức của tập đoàn Daikin tại Việt Nam. Là thành viên chính thức của nhà sản xuất điều hòa không khí hàng đầu thế giới Daikin, Nhật Bản, Công Ty Việt Kim là nhà cung cấp đáng tin cậy trong việc đáp ứng chất lượng cuộc sống tiện nghi tới các khách hàng tại Việt Nam. Công ty đã thiết lập hệ thống kênh phân phối, dịch vụ rộng khắp các tỉnh thành của Việt Nam nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

 

Với dãy sản phẩm đa dạng và phong phú bao gồm điều hòa dân dụng, thương mại, công nghiệp và điều hòa không khí hệ trung tâm, sản phẩm Daikin đáp ứng tất cả nhu cầu từ qui mô đến nhiều ứng dụng khác của khách hàng.


Triết lý về Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp

 

Quan điểm của Tập đoàn Daikin về Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp.


1. Bằng việc cam kết thực hiện Triết lý của Tập đoàn, Daikin sẽ thực hiện các trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trên khắp toàn cầu đối với toàn thể cổ đông, và từ đó nâng cao giá trị của Tập đoàn và góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội.

 

2. Dựa trên hoạt động giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức doanh nghiệp, Tập đoàn Daikin sẽ chủ động thực hiện các trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với ưu tiên đóng góp cho xã hội thông qua hoạt động kinh doanh của Tập đoàn bao gồm:

 

- Kiến tạo và xây dựng giá trị mới bằng cách dự đoán nhu cầu mới của khách hàng trong tương lai;


Chủ động sáng tạo để phát triển và cải tiến môi trường trên mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản phẩm mới và đổi mới công nghệ nhằm xây dựng một thế giới với môi trường lành mạnh hơn;


- Tạo dựng mối quan hệ cạnh tranh nhưng thân thiện với tất cả đối tác kinh doanh bao gồm các nhà cung ứng; và


- Xây dựng môi trường làm việc khích lệ niềm tự hào và lòng nhiệt tình trong từng nhân viên.
Ngoài ra, với vai trò là một công dân doanh nghiệp tốt, Tập đoàn Daikin sẽ đóng góp hữu ích đối với từng cộng đồng làm cơ sở cho hoạt động của Tập đoàn bằng việc nhận thức cao các nhu cầu của cộng đồng.

 

3. Không chỉ đơn giản xem xét các trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Daikin tiên phong kết hợp các sáng kiến về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vào trong mọi hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, liên kết và tích hợp các sáng kiến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với các hoạt động kinh doanh nhằm bảo đảm liên tục thực hiện các sáng kiến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và đưa đến kết quả cải thiện hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

 

4. Daikin sẽ bám sát mục tiêu thực hiện các trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp theo phương pháp độc đáo dựa trên ưu thế của Tập đoàn, bao gồm bầu không khí tự do và dũng cảm, hệ thống quản lý lấy khách hàng làm trung tâm, lòng mến khách cùng với nhiều truyền thống và văn hóa quí báu khác và công nghệ kĩ thuật tiên tiến đứng hàng đầu thế giới.

 

5. Daikin sẽ hoàn thành các trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bằng hệ thống truyền thông mang tính tương tác rộng rãi với xã hội, thực hiện trách nhiệm và duy trì tính minh bạch cao.

 

Triết lý về môi trường


Là Doanh nghiệp Tiên phong Áp dụng các Biện pháp Thân thiện Môi trường

 

Daikin phát triển không ngừng hoạt động kinh doanh của Tập đoàn trên nhiều lĩnh vực, sứ mệnh của Daikin là tiên phong đưa ra sáng kiến giải quyết các vấn đề môi trường. Kết hợp sáng kiến cải thiện môi trường thông qua hệ thống quản lí là điều ưu tiên đối với Tập đoàn Daikin.

 

Trên tất cả mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, bao gồm phát triển sản phẩm, sản xuất và kinh doanh, Daikin cần trình bày mọi sáng kiến nhằm phát triển và cải thiện môi trường. Đồng thời, Daikin cần thúc đẩy phát triển sản phẩm mới và công nghệ kĩ thuật hiện đại nhằm xây dựng một thế giới có môi trường lành mạnh hơn.

 

Dựa trên châm ngôn "ứng phó với các vấn đề môi trường là nguồn quản lý quan trọng", Daikin phải tích hợp các sáng kiến về môi trường vào trong quản lý doanh nghiệp để mở rộng, cải thiện hoạt động kinh doanh và nâng caouy tín của Tập đoàn đối với các đối tác bên ngoài. Daikin có kế hoạch giữ vững là doanh nghiệp hàng đầu áp dụng "hệ thống quản lý môi trường", và từ đó góp phần vào mục tiêu xây dựng môi trường toàn cầu lành mạnh hơn với tư cách như là một công dân tốt của hành tinh.

 

Hướng dẫn hành động

 

1. Cam kết toàn thể cán bộ, công nhân viên của Daikin nhận thức sâu sắc các vấn đề môi trường và có trách nhiệm đối với tầm ảnh hưởng hành động của Tập đoàn lên xã hội nói chung.

 

2.Thiết lập, thúc đẩy và không ngừng cải thiện Hệ thống Quản lý Môi trường nhằm triển khai Hệ thống Quản lý Môi trường với tư cách là một Tập đoàn một cách tích cực và hiệu quả.

 

3.Xây dựng và áp dụng các sáng kiến về môi trường trên mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh, bao gồm phát triển sản phẩm, sản xuất, kinh doanh, phân phối, dịch vụ và tái chế.

 

Nói riêng, là một doanh nghiệp đứng đầu trong xã hội thông qua hoạt động phát triển sản phẩm, công nghệ kĩ thuật, và cơ hội kinh doanh nhằm góp phần phát triển bền vững và cải thiện môi trường.

 

4.Áp dụng các sáng kiến môi trường mang tính thống nhất toàn cầu đồng thời phát huy các sáng kiến nhằm ứng phó với các hoàn cảnh cụ thể trong từng quốc gia và khu vực.Ngoài ra, tích cực tăng cường hợp tác và liên kết với các doanh nghiệp hữu quan, các tổ chức và học viện bên ngoài.

 

5. Cung cấp thông tin liên quan vấn đề môi trường một cách công bằng và trung thực. Lắng nghe ý kiến của mọi người cả bên trong và bên ngoài Tập đoàn nhằm không ngừng cải thiện nổ lực bảo vệ môi trường.

 

Hướng dẫn Tuân thủ của Tập đoàn

 

Hướng dẫn tuân thủ này qui định cụ thể hoạt động giám sát như là cơ sở thiết yếu cho mục đích tuân thủ của tất cả công ty thuộc Tập đoàn, từng cán bộ quản lý và nhân viên tham gia phục vụ trong hệ thống phủ khắp toàn cầu của Tập đoàn Daikin.

 

Mỗi công ty thuộc Tập đoàn Daikin toàn cầu sẽ soạn thảo tiêu chuẩn cụ thể dựa trên các hướng dẫn nêu trên như là qui chuẩn hoạt động phù hợp mọi khác biệt về hệ thống pháp luật và thông lệ áp dụng của mỗi quốc gia và khu vực và duy trì tính tuân thủ chặt chẽ.

 

1. Cung ứng Sản phẩm và Dịch vụ An toàn, Chất lượng cao

 

Tập đoàn Daikin cam kết nổ lực bảo đảm tính an toàn và chất lượng của tất cả sản phẩm và dịch vụ cung ứng dựa trên quan điểm lấy khách hàng làm trung tâm. Khi có vấn đề phát sinh liên quan tính an toàn, Tập đoàn sẽ có kế hoạch hành động ứng phó phù hợp ngay.

 

2.Tự do Cạnh tranh và Kinh doanh Công bằng

 

Tập đoàn DAIKIN cam kết tiến hành mọi hoạt động kinh doanh công bằng tuân thủ qui chế và qui định liên quan hoạt động cạnh tranh và kinh doanh công bằng áp dụng trong từng quốc gia và khu vực.

 

3. Giám sát Luật pháp Quản lý Kinh doanh

 

Tập đoàn DAIKIN cam kết không liên can các hoạt động giao dịch làm suy yếu khả năng duy trì hòa bình, an ninh và trật tự trên toàn thế giới, tuân thủ với tất cả qui chế và qui định pháp luật liên quan hoạt động xuất nhập khẩu áp dụng trong từng quốc gia và khu vực cũng như là tuân thủ Chính sách của Tập đoàn Daikin.

 

4. Tôn trọng và Bảo hộ Quyền Sở hữu Trí tuệ

 

Tập đoàn DAIKIN thừa nhận quyền sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng đối với tài sản của doanh nghiệp, Daikin sẽ nổ lực bảo hộ và giữ quyền sở hữu trí tuệ của tập đoàn và sử dụng chúng một cách hiệu quả. Ngoài ra, Daikin tôn trọng và trong mọi trường hợp tránh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp khác.

 

5.Quản lý Đúng đắn và Sử dụng Thông tin

 

Tập đoàn Daikin cam kết quản lý đúng đắn và sử dụng hiệu quả mọi thông tin bảo mật của doanh nghiệp, thông tin bảo mật tiếp nhận từ các doanh nghiệp khác, và thông tin cá nhân của khách hàng và nhân viên, và DAIKIN sẽ không tìm cách thu thập thông tin bằng các biện pháp không phù hợp. Daikin cam kết áp dụng hệ thống quản lý công nghệ thông tin chặt chẽ dựa trên hệ thống máy tính và cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên máy tính.

 

6.Cấm Hoạt động có Tay trong

 

Nhằm duy trì sự tín nhiệm của thị trường chứng khoán, Tập đoàn Daikin cam kết sẽ không sử dụng thông tin không chính thức về Tập đoàn Daikin hoặc về các doanh nghiệp khác để mua hoặc bán cổ phiếu hoặc tiến hành các hoạt động giao dịch chứng khoán khác (Hoạt động Giao dịch có Tay trong).

 

7. Cung cấp Thông tin Công ty Hợp thời và Hợp lý

 

Hướng đến mục tiêu trở thành một "doanh nghiệp công khai" có tính minh bạch cao và được xã hội tôn trọng, Tập đoàn Daikin sẽ chủ động cung cấp thông tin của công ty một cách đúng lúc không những đối với cổ đông và nhà đầu tư mà còn cả đối với toàn thể cộng đồng xã hội, và tích cực tham gia trao đổi thông tin hai chiều.

 

Hướng dẫn tuân thủ này qui định cụ thể hoạt động giám sát như là cơ sở thiết yếu cho mục đích tuân thủ của tất cả công ty thuộc Tập đoàn, từng cán bộ quản lý và nhân viên tham gia phục vụ trong hệ thống phủ khắp toàn cầu của Tập đoàn Daikin.

 

Mỗi công ty thuộc Tập đoàn Daikin toàn cầu sẽ soạn thảo tiêu chuẩn cụ thể dựa trên các hướng dẫn nêu trên như là qui chuẩn hoạt động phù hợp mọi khác biệt về hệ thống pháp luật và thông lệ áp dụng của mỗi quốc gia và khu vực và duy trì tính tuân thủ chặt chẽ.


Lịch sử - Cột Mốc Quan Trọng


2011


Daikin Europe N.V. mua Công ty Sản xuất Hệ thống sưởi và Hệ thống Điều hòa Không khí Thổ Nhĩ Kỳ Airfel.


Thành lập công ty Daikin McQuay Air Conditioning Brasil Ltd như là một công ty con, và bắt đầu hoạt động chính thức vào ngày 01 tháng 04 năm 2011.


2010


Thành lập Công ty TNHH Daikin Air Conditioning Philippines.


Công ty Daikin Air Conditioning India chính thức khai trương Nhà máy Neemrana.


2009


Thành lập Trung tâm phát triển và Kiểm tra tại Trung tâm Phát triển Ứng dụng Daikin McQuay ở Mỹ


.
Thành lậpThe Daikin McQuay Solutions Plaza tại khu vực NewYork.


Daikin mua Công ty TNHH Nippon Muki, doanh nghiệp sản xuất hệ thống lọc đứng hàng đầu ở Nhật.


2008


Thành lập Công ty TNHH Daikin Air Conditioning Hàn Quốc.


 Daikin mua nhà máy sản xuất hệ thống sưởi của Đức, Rotex Heating Systems GmbH.


Thành lập Daikin Thụy Điển A.B


2007


 Thành lập Daikin Air Conditioning Hà Lan B.V tại Schiedam,Vương quốc Hà Lan.


Bộ phận xử lý không khí có tên DESICA được giới thiệu cho mục đích kiểm soát độ ẩm không cần ống nước.


Hệ thống bơm nước nóng làm ấm được giới thiệu tại thị trường châu Âu.


2006


Daikin mua lại OYL Industries,một công ty có danh sách niêm yết công khai của Malaysia tham gia hoạt động toàn cầu trong lĩnh vực HVAC (Sưởi, thông gió và điều hòa không khí) và lĩnh vực hệ thống lọc không khí.


Thành lập Daikin Air-conditioning Hy Lạp S.A tại Athens,Hy Lạp.


2005


Daikin Holdings (USA), Inc.,một công ty cổ phần và Daikin AC (Mỹ), Inc.,một công ty kinh doanh được thành lập tại Mỹ.


2004


Thành lập Công ty TNHH Daikin Motor Suzhou Co., Ltd.,là một công ty liên doanh với Công ty TNHH Công nghiệp Matsushita Electrical Industrial Co., Ltd.,tạiSuzhou, Trung Quốc cho mục đích sản xuất và kinh doanh động cơ máy nén khí cho máy điều hòa không khí.

 

Thành lập Daikin Device Czech tại Brno, Cộng hòa Séc, cho mục đích sản xuất máy nén khí dùng cho máy điều hòa không khí.


Thành lập Daikin Airconditioning Bồ Đào Nha tại Lisbon,Bồ Đào Nha, cho mục đích kinh doanh hệ thống máy điều hòa không khí.


2003


Ngành công nghiệp đầu tiên thực hiện tại Trung Quốc với sự ra đời của chuỗi công ty dịch vụ do Daikin sở hữu 100% tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu có tên gọi Công nghệ Kỹ thuật Máy Điều hòa Không Khí DaikinAir-Conditioning Technology.


Thành lập Daikin Industries Cộng hòa Sécs.r.o. tại Pilzen, Cộng hòa Séc, để sản xuất thiết bị máy điều hòa không khí.


Thành lập Công ty TNHH Daikin Air Conditioning Vương Quốc Anh Ltd. tại Vương Quốc Anh.


Giới thiệu sản phẩm VRV sử dụng thay thế Ve-up Q Series như là hệ thống máy điều hòa không khi multi thiết kế dành riêng cho mục đích hiện đại hóa ngành công nghiệp xây dựng.


Thành lập Công ty TNHH Daikin Air Conditioning (Thượng Hải) Co., Ltd.và Công ty TNHH Daikin Central Air Conditioning (Thượng Hải) Co., Ltd.tại Thượng Hải, Trung Quốc như là cơ sở sản xuất chủ yếu sản xuất thiết bị cho hệ thống máy điều hòa không khí.


Daikin xếp hạng nhất trên thị trường máy điều hòa không khí gia dụng tại Nhật Bản suốt trong năm tài chính2003.


Daikin đạt mức tổng sản xuất 15 triệu sản phẩm máy điều hòa không khí cho văn phòng tại Nhà máy Shiga.


Thành lập Công ty TNHH Daikin Device (Suzhou) Co., Ltd.tại Suzhou, Trung Quốc, để sản xuất máy nén khí cho máy điều hòa không khí.


2002


Giới thiệu sản phẩm nồi hơi bơm nước nóng làm lạnh tự nhiên(CO2).


Daikin bắt đầu phát triển hệ thống phân hủy và khôi phục fluorocarbon tại Nhật Bản.


[History 2002 DACI] Thành lập Daikin Air Conditioning ÝS.r.l..


Giới thiệu hệ thống tích hợp máy điều hòa không khí, thiết bị làm đông lạnh và thiết bị giữ lạnh cho các cửa hàng tiện dụng.


2001


Thành lập Daikin Air Conditioning Argentina S.A.để kinh doanh máy điều hòa không khí tại Argentina.


Thành lập Công ty TNHH Công nghiệp Daikin Compressor Industries Ltd.tại Bangkok, Thái Lan cho mục đích sản xuất và kinh doanh máy nén khí swing.


Thành lập Daikin Air Conditioning Ba Lan sp.zo.o tại Warsaw, Ba Lan, để kinh doanh hệ thống máy điều hòa không khí.


Thành lập Công ty Đầu tư Daikin (Trung Quốc) Investment Company tại Bắc Kinh, Trung Quốc, để phối hợp các cơ sở kinh doanh, sản xuất hóa chất và máy điều hòa không khí ở Trung Quốc


2000


Thành lập Daikin-Shriram Air Conditioning tại New Delhi, Ấn Độ. (Được đổi tên thành Công ty TNHH Daikin Air Conditioning Ấn Độ Pvt. Ltd.)


 Thành lập Daikin Air Conditioning Tây Ban Nha S.L.tại Madrid, Tây Ban Nha.


1999


Thành lập Công ty TNHH Daikin Air Conditioning Trung Âu GmbH tại Áo để kinh doanh hệ thống máy điều hòa không khí.


Sản phẩm Ururu Sarara được tiếp thị như là máy điều hòa không khí gia dụng có khả năng làm ẩm không cần đến nguồn cung cấp nước


Tổng số sản phẩm máy điều hòa không khí nguyên cục do Daikin sản xuất vượt con số 5 triệu.


1998


Giới thiệu và tiếp thị máy điều hòa không khí gia dụng sử dụng chất làm lạnh mới R410A.


Các công ty thành viên thực hiện hoạt động sản xuất tại nước ngoại đạt chứng nhận ISO 14001 cho hệ thống quản lý môi trường.


Thành lập Công ty TNHH Daikin Air Conditioning Nam Phi Pty., Ltd.tại Nam Phi để kinh doanh hệ thống máy điều hòa không khí.


[History 1998 DAG] Thành lập Công ty TNHH Daikin Air Conditioning Đức GmbH tại Đức để kinh doanh hệ thống máy điều không khí.


1997


Tất cả nhà máy của Daikin tại Nhật Bản (Sakai, Yodogawa, Shiga,và Kashima) đạt chứng nhận ISO 14001 cho hệ thống quản lý môi trường.


Phát triển hệ thống VRV sử dụng chất làm lạnh mới HFC407C không gây hại cho tầng ozone.
Thành lập Công ty TNHH Hui Zhou Daikin Suns Air Conditioning Co., Ltd.tại Hui Zhou, Trung Quốc, như là công ty liên doanh và bắt đầu sản xuất hệ thống làm đông lạnh nước. (Được đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư Daikin (Trung Quốc) Investment Co., Ltd.)


Thành lập Công ty TNHH Thương mại Daikin Trading (Thái Lan) Ltd.tại Bangkok, Thái Lan, như là công ty thương mại kinh doanh thiết bị máy điều hòa không khí.


Thành lập Công ty TNHH Daikin Asia Servicing Pte., Ltd.tại Singapore để cung ứng dịch vụ linh kiện thay thế cho khu vực châu Á


1996


Thành lập Công ty TNHH Xi'an Daikin Qing'an Compressor Co., Ltd.tại Xi'an, Trung Quốc, như là công ty liên doanh.


Thành lập Công ty TNHH A.C.E. Daikin (Malaysia) Sdn. Bhd.tại vùng ngoại ô của Kuala Lumpurcho mục đích kinh doanh hệ thống máy điều hòa không khí. (Được đổi tên thành Daikin Air Conditioning (Malaysia) Sdn., Bhd.)


1995


 Daikin giới thiệu máy nén khí swing.


Thành lập Công ty TNHH Thượng Hải Daikin Yah Chong Air Conditioning Co., Ltd tại Thượng Hải, Trung Quốc như là Công ty liên doanh và bắt đầu sản xuất máy điều hòa không khí vào năm 1996. (Đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư Daikin - Trung Quốc)


1994


Tất cả nhà máy củaDaikintại Nhật Bản(Sakai, Yodogawa, Shiga,vàKashima)đạtchứng nhậnISO 9001cho hệ thống quản lý chất lượng.


1993


Phát triển Airnet Service System, một hệ thống giám sát trực tuyến 24 giờ trong ngày cho hoạt động của máy điều hòa không khí.


Thành lập Daikin Air Conditioning Pháp S.A.tại Parisđể kinh doanh hệ thống máy điều hòa không khí.


1990


Thành lập Công ty TNHH Daikin Industries (Thailand) Ltd.tại Thái Lan và bắt đầu sản xuất máy điều hòa không khí.


1989


Phát triển sản phẩm Ice Thermal Storage VRV, một hệ thống máy điều hòa không khí multi


1985


Phát triển đa hệ thống cung cấp nước nóng và máy điều hòa không khí bơm nhiệt.


1984


Tổng số máy điều hòa không khí nguyên hệ thống do Daikin sản xuất vượt mức 1 triệu sản phẩm.


Thành lập Công ty TNHH Daikin Air Conditioning (Hong Kong) Ltd.tại Hong Kong để kinh doanh hệ thống máy điều hòa không khí.


1983


Thành lập Nhà máy Kashima để sản xuất sản phẩm hóa học.


1982


Phát triển VRV đầu tiên của Nhật Bản (Variable Refrigerant Volume, một sản phẩm máy điều hòa thương mại multi).


Phát triển máy làm lạnh nước chiller trục vít đơn

 

Thành lập Công ty TNHH Siam Daikin Sales Co., Ltd. tại Thái Lan để sản xuất và kinh doanh hệ thống máy điều hòa không khí.


 Thành lập Daikin Air Conditioning Bỉ N.V. tại Bỉ để kinh doanh hệ thống máy điều hòa không khí.


1980


Thành lập Công ty TNHH A.C.E. Daikin (Singapore) Pte., Ltd.tại Singapore để sản xuất và kinh doanh hệ thống máy điều hòa không khí. (Được đổi tên thành Công ty TNHH Daikin Air Conditioning (Singapore) Pte. Ltd.)


1978


Phân sưởng Rinkai được thành lập tại Nhà máy Sakai.


1975


Bắt đầu hoạt động tiếp thị máy lọc không khí gia dụng.


1972


Thành lập Daikin châu Âu N.V.


1970


 Thành lập Nhà máy Shiga hoạt động hết công suất sản xuất máy điều hòa không khí gia dụng.

 

1969


Phát triển hệ thống máy điều hòa không khí gia dụng multi cho nhiều phòng cùng sử dụng chung một dàn nóng duy nhất.


Thành lập Clark Daikin, một công ty liên doanh kinh doanh máy điều hòa không khí tại Úc. (Đổi tên thành Công ty TNHH Daikin Úc Pty., Ltd.vào năm 1980)


1967

 

Daikin bắt đầu phát triển ra nước ngoài bằng việc thành lập trung tâm điều phối kinh doanh tại Malta.


1964


Daikin lắp đặt máy điều hòa không khí cho các nhà ga chính củaCông ty Vận chuyển Đường sắt Nhật Bản Japan Railway.


1963


Thành lập Phân xưởng Kanaoka tại Nhà máy Sakai.


Công ty TNHH Osaka Kinzoku Kogyo Co., Ltd.đổi tên thành Công ty TNHH Công nghiệp Daikin Industries Co., Ltd.


1962


Bắt đầu sản xuất máy làm lạnh ly tâm.


Thành lập Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Tổng hợp.


1958

 

Daikin tung sản phẩm máy điều hòa không khí gia dụng được trang bị với máy nén khí rotary và máy điều hòa không khí hai chiều package.

 

1951

Bắt đầu sản xuất máy điều hòa không khí package đầu tiên của Nhật Bản


1941


Thành lập Nhà máyYodogawa Plant.


1937


Thành lập Nhà máy Sakai.


1936


Chuyển giao sản phẩm Mifujirator đến Công ty vận chuyển đường sắt để sử dụng thử nghiệm, được xem như là chiếc máy điều hòa không khí đầu tiên của Nhật Bản trên toa tàu chở khách.
Bắt đầu sản xuất linh kiện thủy lực cho máy bay.


1935


Quá trình tổng hợp fluorocarbon thành công. Bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm1942.


1934


Thành lập Công ty TNHH Osaka Kinzoku Kogyo Co., Ltd.tại Osaka, Nhật Bản.


Phát triển mẫu đầu tiên cho hệ thống làm đông lạnh sử dụng methyl chloride. Hệ thống có tên gọi là Mifujirator, và bắt đầu hoạt động sản xuất.


1933


Bắt đầu nghiên cứu môi chất làm lạnh fluorine.

 

1924


 Akira Yamada thành lập Công ty TNHH Osaka Kinzoku Kogyosho Limited Partnership tại Osaka, Nhật Bản.


Daikin bắt đầu sản xuất hệ thống ống tản nhiệt của máy bay.


About Us:


Viet Kim Company has been established in 1995, specializing distribute Daikin product in Viet Nam market.

 

In Oct 2008, Viet Kim becomes a member of Daikin Global in Viet Nam. As a subsidiary of one of the world's largest manufacturers of air conditioning equipment, Daikin Industries Ltd. in Japan, Viet Kim Company is trusted suppliers of providing air quality and comfort to a wide range of living environments to customers in Viet Nam., Viet Kim has set up the sales network, technical services, maintenance service and services after sales through all provinces in the country in order to meet high growth demand of Viet Nam market.

 

With wide range product line up of air conditioning such as residential use, commercial use and industries, Daikin product meet all type of works for scale, different application as well.


CSR Philosophy

 

How We View CSR in the Daikin Group


1. By ensuring implementation of our Group Philosophy, the DAIKIN Group will execute our social responsibilities globally in relations with all our stakeholders, and thereby raise our corporate value and contribute to the sustainable development of society.

 

2. Based upon thorough observance of legal compliance and corporate ethics, the DAIKIN Group will carry out our CSR initiatives with priority on contributing to society through our business activities such as:

 

- Creating and offering new value by anticipating the future needs of customers;
Taking initiatives to sustain and improve the environment in all aspects of our business operations, and promoting the development of new products and the innovation of technologies that will lead to a more environmentally healthy world;


- Building friendly yet competitive relations with all our business partners such as suppliers; and
- Cultivating workplaces that foster pride and enthusiasm in each employee.


Furthermore, as a good corporate citizen the DAIKIN Group will make beneficial contributions to each community in which we are based by being highly receptive to its needs.

 

3. Instead of simply giving consideration to CSR, the DAIKIN Group will proactively incorporate CSR initiatives in all our business activities, fuse and integrate such initiatives with these activities in order to ensure truly ongoing CSR initiatives and lead to the improvement of our business performance.

 

4. The DAIKIN Group will pursue CSR in our unique way by riding on our strengths, such as our atmosphere of freedom and boldness, thorough customer-oriented management, warm hospitality and other valued traditions and culture, as well as world-leading technologies.

 

5. The DAIKIN Group will fulfill our CSR by promoting interactive communications widely with society, achieving accountability, and maintaining high transparency.

 

Environmental Philosophy


Be a Company that Leads in Applying Environmentally Friendly Practices

 

As we continue developing our business operations in various fields, it is our mission to proactively develop initiatives to respond to environmental issues. Incorporating environmental initiatives throughout our management must be a priority for us.

 

In all aspects of our business operations, including product development, manufacturing and sales, we need to formulate initiatives that sustain and improve the environment. Meanwhile, we need to promote the development of new products and the innovation of technologies that will lead to a more environmentally healthy world.

 

Under the precept "environmental response is an important management resource," we must integrate environmental initiatives into our corporate management since they can lead to business expansion, improved business performance, and further enhancement of our credibility with outside parties. We intend to continue being a leading company in the practice of "environmental management," thus contributing to a healthier global environment as a good citizen of the earth.

 

Action Guidelines

 

1. Ensure that all members of the Group deepen our understanding of environmental issues and take responsibility for the impact our actions have on society in general.

 

2. Establish, promote, and continuously improve an Environmental Management System to actively and effectively implement Environmental Management as a Group.

 

3. Develop and implement environmental initiatives in all aspects of our business operations, including product development, production, sales, distribution, services, and recycling.


In particular, be a leader in society by developing products, technologies, and business opportunities that contribute to sustaining and improving our environment.

 

4. Implement environmental initiatives that are globally consistent as well as promote initiatives that respond to the particular circumstances of each country and region.


Furthermore, actively promote cooperation and alliances with related companies, external organizations, and institutions.

 

5. Disclose environmentally related information in a truthful and fair manner. Listen to the views of people both inside and outside the company to continuously improve our environmental preservation efforts.

 

Group Compliance Guidelines

 

These compliance guidelines set forth the basic premises to observe as a basic framework for compliance for all Group companies as well as each and every one of their executives and employees in the worldwide expansion of the Daikin Group.

 

Each company of the global Group shall draft specific criteria based on these guidelines as a code of conduct that corresponds to differences in laws and customs of each country and region and thoroughly maintains compliance.

 

1. Providing Safe, High Quality Products and Services


We shall make every effort to ensure the safety and quality of our products and services from the standpoint of our customers. Should a problem occur regarding safety, we shall immediately take appropriate action.

 

2. Free Competition and Fair Trading


We shall perform fair corporate activities in compliance with all applicable laws and regulations relating to fair competition and fair trade of each country and region.

 

3. Observing Trade Control Laws


We shall not participate in any transactions that may undermine the maintenance of global peace and security and world order in compliance with all applicable export and import related laws and regulations of each country and region as well as Daikin Group Policy.

 

4. Respect and Protection of Intellectual Property Rights


Recognizing that intellectual property rights are important company assets, we shall strive to protect and maintain our intellectual property rights and effectively utilize them. Furthermore, we shall respect and make every effort not to infringe upon the intellectual property rights of other companies.

 

5. Proper Management and Utilization of Information


We shall properly manage and effectively utilize the confidential information of our company, the confidential information obtained from other companies, and the personal information of our customers and employees and shall not obtain any information through improper means. We shall thoroughly execute IT security management for our computer systems and the data-resources saved on them.

 

6. Prohibition of Insider Trading


To maintain the trust of the securities market, we shall not use non-public information about the Daikin Group or other companies to buy or sell stocks or other securities (insider trading).

 

7. Timely and Appropriate Disclosure of Corporate Information


Aiming to be an "open company" with high transparency and earn the respect of society, we shall actively convey corporate information in a timely fashion not only to shareholders and investors but also to a wide spectrum of society, and engage in two-way communication.

 

These compliance guidelines set forth the basic premises to observe as a basic framework for compliance for all Group companies as well as each and every one of their executives and employees in the worldwide expansion of the Daikin Group.

 

Each company of the global Group shall draft specific criteria based on these guidelines as a code of conduct that corresponds to differences in laws and customs of each country and region and thoroughly maintains compliance.


Milestone


2011


Daikin Europe N.V. acquires Turkish Heating and Air Conditioning Manufacturer Airfel.

 

Daikin McQuay Ar Condicionado Brasil Ltda. is established as a subsidiary, and operations begin in full-force on April 1, 2011.


2010


Daikin Airconditioning Philippines Inc. is established.

 

Daikin Airconditioning India Pvt. Ltd. formally inaugurates the Neemrana Plant.


2009


Development and testing facilities are completed at the Daikin McQuay Applied Development Center in the United States.

 

The Daikin McQuay Solutions Plaza is established in the New York area.


Daikin acquires Nippon Muki Co., Ltd., Japan's leading air filter company.


2008


Daikin Airconditioning Korea Co., Ltd. is established.


Daikin acquires the German heating manufacturer Rotex Heating Systems GmbH.


Daikin Sweden A.B. is established.


2007


Daikin Airconditioning Netherlands B.V. is established in Schiedam, Kingdom of the Netherlands.


An air treatment unit called DESICA is launched for controlling humidity without water piping.
A hot water heat pump system is launched in the European market.


2006


Daikin acquires OYL Industries, a publicly listed Malaysian company engaged worldwide in the HVAC (Heating, Ventilation and Air-conditioning) and air-filtration businesses.

 

Daikin Air-conditioning Greece S.A. is established in Athens, Greece.


2005


Daikin Holdings (USA), Inc., a holding company, and Daikin AC (Americas), Inc., a sales company, are established in the United States.


2004


Daikin Motor Suzhou Co., Ltd., a joint venture with Matsushita Electrical Industrial Co., Ltd., is established in Suzhou, China, for the manufacture and sale of compressor motors for air conditioners.

 

Daikin Device Czech is established in Brno, Czech Republic, for the manufacture of air conditioning compressors.


Daikin Airconditioning Portugal is established in Lisbon, Portugal, for the sale of air conditioning systems.


2003


An industry first is achieved in China with the establishment of wholly-owned service companies in Beijing, Shanghai, and Guangzhou called Daikin Air-Conditioning Technology.


Daikin Industries Czech Republic s.r.o. is established in Pilzen, Czech Republic, for the production of air conditioning equipment.


Daikin Airconditioning UK Ltd. is established in the United Kingdom.


The VRV for replacement use Ve-up Q Series is launched as a multi split air conditioning system specially designed for building renovations.


Daikin Air Conditioning (Shanghai) Co., Ltd. and Daikin Central Airconditioning (Shanghai) Co., Ltd. are established in Shanghai, China, as new manufacturing bases for the manufacture of air conditioning equipment.


Daikin is ranked 1st in market share of residential use air conditioners in Japan throughout the fiscal year of 2003.


Daikin achieved a production total of 15 million room air conditioners at the Shiga Plant.


Daikin Device (Suzhou) Co., Ltd. is established in Suzhou, China, for the production of air conditioner compressors.


2002


A natural refrigerant (CO2) heat pump boiler is launched.


Daikin starts development of a fluorocarbon recovery and destruction system in Japan.


Daikin Airconditioning Italy S.r.l. is established.


An integrated system of refrigerators, freezers, and air conditioners is launched for convenience stores.


2001


Daikin Airconditioning Argentina S.A. is established for the sale of air conditioning systems in Argentina.

 

Daikin Compressor Industries Ltd. is established in Bangkok, Thailand, for the manufacture and sale of swing compressors.


 Daikin Airconditioning Poland sp.zo.o. is established in Warsaw, Poland, for the sale of air conditioning systems.


Daikin (China) Investment Company is established in Beijing, China, to unite the air conditioning, chemical production, and sales bases in China.


2000


Daikin-Shriram Airconditioning is established in New Delhi, India. (Name changed to Daikin Airconditioning India Pvt. Ltd.)


Daikin Airconditioning Spain S.L. is established in Madrid, Spain.


1999


 Daikin Airconditioning Central Europe GmbH is established in Austria for the sale of air conditioning systems.


Ururu Sarara is marketed as a residential use air conditioner that humidifies without need of a water supply.


Total number of packaged air conditioners manufactured by Daikin surpasses 5 million units.


1998


Residential use air conditioners employing the new R410A refrigerant are marketed.

 

Major overseas production subsidiaries acquire ISO 14001 certification for environmental management.


Daikin Airconditioning South Africa Pty., Ltd. is established in South Africa for the sale of air conditioning systems.


 Daikin Airconditioning Germany GmbH is established in Germany for the sale of air conditioning systems.


1997


All Daikin factories in Japan (Sakai, Yodogawa, Shiga, and Kashima) acquire ISO 14001 certification for environmental management.


A VRV system is developed employing the new HFC407C refrigerant that does not damage the ozone layer.


Hui Zhou Daikin Suns Airconditioning Co., Ltd. is established in Hui Zhou, China, as a joint venture company and begins production of water chilling units. (Name changed to Daikin (CHINA) Investment Co., Ltd.)


Daikin Trading (Thailand) Ltd. is established in Bangkok, Thailand, as an air conditioner parts trading company.


Daikin Asia Servicing Pte., Ltd. is established in Singapore to supply service parts to the Asian region.


1996


Xi'an Daikin Qing'an Compressor Co., Ltd. is established in Xi'an, China, as a joint venture company.


A.C.E. Daikin (Malaysia) Sdn. Bhd. is established in a suburb of Kuala Lumpur for the sale of air conditioning systems. (Name changed to Daikin Airconditioning (Malaysia) Sdn., Bhd.)


1995


Daikin introduces a swing compressor.


Shanghai Daikin Yah Chong Airconditioning Co., Ltd. is established in Shanghai, China, as a joint venture company and begins production of business air conditioners in 1996. (Name changed to Daikin (CHINA) Investment Co., Ltd.)


1994


All Daikin factories in Japan (Sakai, Yodogawa, Shiga, and Kashima) acquire ISO 9001 certification for quality management.


1993


Airnet Service System, a 24-hour online monitoring system for business air conditioners, is developed.

 

Daikin Airconditioning France S.A. is established in Paris for the sale of air conditioning systems.


1990


Daikin Industries (Thailand) Ltd. is established in Thailand and begins production of air conditioners.


1989


Ice Thermal Storage VRV, a commercial multi split air conditioner, is developed.


1985


A heat pump air conditioning and hot water supply multisystem is developed.


1984


Total number of packaged air conditioners manufactured by Daikin surpasses 1 million units.

 

Daikin Airconditioning (Hong Kong) Ltd. is established in Hong Kong for the sale of air conditioning systems.


1983


Kashima Factory is established to manufacture chemical products.


1982


Japan's first VRV (Variable Refrigerant Volume, a commercial multi split air conditioner) is developed.


The single-screw chiller is developed.


Siam Daikin Sales Co., Ltd. is established in Thailand for the manufacture and sale of air conditioning systems.


Daikin Airconditioning Belgium N.V. is established in Belgium for the sale of air conditioning systems.


1980


A.C.E. Daikin (Singapore) Pte., Ltd. is established in Singapore for the manufacture and sale of air conditioning systems. (Name changed to Daikin Airconditioning (Singapore) Pte. Ltd.)


1978


 The Rinkai Factory is established at the Sakai Plant.


1975


Marketing of a residential use air purifier begins.


1972


Daikin Europe N.V. is established.


1970


The Shiga Plant is established for full-scale production of residential use air conditioners.


1969


A residential use multi split air conditioning system is developed to handle multiple rooms using a single outdoor unit.


Clark Daikin, a joint venture air conditioning sales company, is established in Australia. (Name changed to Daikin Australia Pty., Ltd. in 1980)


1967


Daikin begins overseas advance by establishing sale coordination center in Malta.


1964


Daikin installs air conditioners to major terminals of Japan Railway Company.


1963


 The Kanaoka Factory is established at the Sakai Plant.


Osaka Kinzoku Kogyo Co., Ltd. is renamed Daikin Industries Co., Ltd.


1962


Production of centrifugal chillers begins.


The General Technical Research Center is established.


1958


Daikin introduces residential-use air conditioners equipped with rotary compressors and heat pump type packaged air conditioners.


1951


Production of Japan's first packaged air conditioner begins.


1941


The Yodogawa Plant is established.


1937


The Sakai Plant is established.


1936


The Mifujirator is delivered to a railway company for trial use as Japan's first air conditioner for train passenger cars.

 

Production of aircraft hydraulic parts begins.


1935


Fluorocarbon synthesis is successful. Mass production begins in 1942.


1934


Osaka Kinzoku Kogyo Co., Ltd. is established in Osaka, Japan.


A prototype is developed for a refrigerating unit using methyl chloride. The unit is named Mifujirator, and production begins.


1933


Research on fluorine refrigerants begins.


1924


Osaka Kinzoku Kogyosho Limited Partnership is founded in Osaka, Japan, by Akira Yamada.


Daikin begins manufacture of aircraft radiator tubes.

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.