Thứ Năm, 19/04/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

CÔNG TY TNHH YOUNGONE NAM ĐỊNH

Thứ Ba, 05/07/2011 16:22
PDF. Print. Print.

Tên công ty : Công ty TNHH Youngone Nam Định

Địa chỉ : KCN Hoà Xá, Nam Định

Quận/huyện : Thành phố Nam Định

Tỉnh/thành phố : Nam Định

Quốc gia : Vietnam

Điện thoại : 0943848055

Fax : 843503670481

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.