Thứ Bảy, 23/06/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Cảng vụ Thái Bình

Thứ Sáu, 07/10/2011 17:36
PDF. Print. Print.

Địa chỉ: Khu 1 - Thị trấn Diêm Điền - Thái Thụy - Thái Bình

 

Tel: 0363.853202

 

Fax: 0363.753112

 

E-mail: cangvu.tbh@vinamarine.gov.vn

 

Chức năng:

 

Cảng vụ Thái Bình là cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chuyên ngành hàng hải tại vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình.

 

Phạm vi hoạt động:

 

Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình.

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.