Thứ Bảy, 23/06/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Cảng vụ Vũng Tàu

Thứ Sáu, 07/10/2011 17:28
PDF. Print. Print.

Địa chỉ: Số 2 Quang Trung, Phường 1, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

 

Tel: 064. 3856270

 

Fax: 064. 3856085 / 3856137 / 3512810

 

Chức năng:

 

Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu là cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chuyên ngành hàng hải tại khu vực hàng hải và vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Bình Thuận.

 

Phạm vi hoạt động:

 

Căn cứ Quyết định số 46/2007/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Bình Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Vũng tàu.

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.