Thứ Ba, 23/10/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2015

Thứ Ba, 05/01/2016 15:14
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 12 năm 2015

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước khu vực thành thị tháng 12 năm 2015

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng cả nước khu vực nông thôn tháng 12 năm 2015

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ các vùng kinh tế tháng 12 năm 2015 (Tháng trước = 100)

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ một số địa phương tháng 12 năm 2015 (Tháng trước = 100)
 

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê

Số liệu XNK: 
Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.