Thứ Ba, 23/10/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2015

Thứ Ba, 05/01/2016 15:11
PDF. Print. Print.

Download Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 11 năm 2015

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ cả nước khu vực thành thị tháng 11 năm 2015

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng cả nước khu vực nông thôn tháng 11 năm 2015

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ các vùng kinh tế tháng 11 năm 2015 (Tháng trước = 100)

 

Download Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ một số địa phương tháng 11 năm 2015 (Tháng trước = 100)

 

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê

 

Số liệu XNK: 
Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.